Privacy Statement

www.pgcz.nl


Dit is het Privacy Statement van Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken. In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.


Verwerking van persoonsgegevens door PGCZ

Voor PGCZ is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. PGCZ respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.


De door ons verwerkte persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. PGCZ verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

  • De gegevens die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail een vraag stelt of wanneer u zich aanmeldt als vriend van de stichting);


Doeleinden van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden door PGCZ uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • het aan u kunnen toezenden van een al dan niet digitaal kopie van de nieuwsbrief.
  • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt door PGCZ. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u PGCZ daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Uw persoonsgegevens worden door PGCZ op een veilige manier vernietigd zodra de door PGCZ vastgestelde bewaartermijnen zijn verlopen.


Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt PGCZ cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geïnstalleerd.


Beveiliging van de gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden op passende wijze beveiligd tegen verlies en misbruik.


Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door PGCZ, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op.


Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. PGCZ kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


Vragen

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen per brief, per telefoon of per e-mail.
Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

Postadres:

Beatrixlaan 58
2751 XZ Moerkapelle
Telefoonnummer 06-53705107
Website www.pgcz.nl
E-mailadres info@pgcz.nl

K.v.K.nummer:

41174236