Wat doen wij?

Het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken wil haar doelen bereiken door:

  • Voortdurende monitoring van wet- en regelgeving en de uitwerking hiervan in de praktijk.

  • Intensief contact met de achterban.

  • Informatievoorziening via website, sociale media en nieuwsbrieven.

  • Het inventariseren van ervaringen met gemeentelijk beleid, waarbij knelpunten, die worden ervaren door de achterban, onder de aandacht worden gebracht.

  • Samenwerking met de adviesraad. De adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over gemeentelijk beleid.

  • Samenwerking met de gemeente. Vanuit ervaringsdeskundigheid is het PGCZ in staat om de gemeente van waardevolle informatie te voorzien

  • Samenwerking met lokale politieke partijen.

  • Samenwerking met gelijkgestemde organisaties.

  • Het organiseren van bijeenkomsten met voor de achterban relevante thema's.