Wat willen wij bereiken?

De doelstelling van het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken:

Het streven van PGCZ is gelijkwaardigheid en toegankelijkheid in de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas zodat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Uitgangspunt voor PGCZ is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.