Wie zijn wij?

Wij vormen het bestuur van Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken. Graag stellen wij ons aan u voor.

Danny

Rombouts

Voorzitter


Met een chronische aandoening ervaar ik forse beperkingen in het dagelijks leven. Het kunnen terugvallen op ervaringsdeskundigen en het vinden van de juiste informatie is essentiëel voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Hier zet ik mij dan ook bijzonder graag voor in.

Rachèlle

Stormbroek

Secretaris / Penningmeester


Als jongste lid kom ik graag op voor mijn mede gehandicapte en chronisch zieke jongeren. Ik merk dat wij steeds actiever willen participeren in onze maatschappij. Dat is de reden waarom ik streef naar een inclusieve samenleving. Zodat chronisch zieken en gehandicapten een eerlijke kans krijgen.

Paul

van Waasdijk

Bestuurslid Zuidplas


Vaak hoor ik, en ervaar ik zelf ook, dat mensen met een beperking tegen de welbekende muren aanlopen als het gaat om aanvragen bij de Gemeente of andere instellingen.

Door bij Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken in het bestuur toe te treden, hoop ik u te kunnen bijstaan als ervaringsdeskundige.

Greet

van Dam

Bestuurslid Waddinxveen


Ik ben Greet van Dam-Schoonackers geboren en getogen in Waddinxveen.

Jaren in de zorg werkzaam geweest zowel somatiek als psychiatrie. Daarnaast mijn HBO socialwork diploma behaald.

Helaas door chronische aandoeningen kan ik dit werk niet meer doen. Ik heb hierbij de nodige strubbelingen en weerstanden ervaren, ervaringen die u wellicht ook bekend zijn.

Door mij aan te sluiten bij het platform hoop ik een actieve bijdrage te kunnen leveren aan inclusie van gehandicapten en chronisch zieken in Waddinxveen.