Links

Hier vind u links naar belangrijke, interessante en gerelateerde websites.

Mist u een website welke hieronder vermeld zou moeten worden? Of beheert u een website welke hier vermeld mag worden?

Laat het ons weten via het contactformulier.

Gemeente Zuidplas

Gemeente Zuiplas

Website van de gemeente Zuidplas.

Adviesraad Zuidplas

Adviseert aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas.

Stichting ZO!

Stichting ZO! is een nieuwe naam met bekende gezichten. Alle ervaring en kennis op één plek door het samengaan van het Sociaal Team Zuidplas, Welzijn Zuidplas, Wmo-consulenten, opbouwwerk en een gedeelte van het CJG Zuidplas.

Stichting ZO! Mantelzorgondersteuning

Ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Zuidplas.

Stichting ZO! Ouderenadvies

Als oudere kunt u tegen zaken en gebeurtenissen aanlopen, waar u niet direct raad mee weet. Met al uw vragen kunt u terecht bij de ouderenadviseurs van Stichting ZO!

IJsselgemeenten

IJsselgemeenten voert de volgende hoofdtaken uit: het verstrekken van uitkeringen (bijstand) voor levensonderhoud en voor een aantal minimaregelingen; begeleiding naar werk of scholing van bijstandsgerechtigden én de zorg en activering van mensen. Een andere belangrijke taak is het bieden van schuldhulpverlening.

Gemeente Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

Website van de gemeente Waddinxveen.

PAR Waddinxveen

De Participatie Adviesraad Sociaal Domein Waddinxveen, afgekort PAR, adviseert de gemeente Waddinxveen op het gebied van het Sociale Domein.

Wadwijzer

Wadwijzer is er voor alle inwoners van Waddinxveen die op zoek zijn naar informatie en vragen hebben over (aangepast) wonen, gezin en relaties, jeugdzorg, gezondheid, werk en geldzaken, schulden, sporten, sociale activiteiten of creatief bezig zijn, vrijwilligerswerk, vervoer (op maat). Of andere onderwerpen waarvoor u hulp of advies zoekt…

Palet welzijn

Palet Welzijn heeft een kleurrijk palet van activiteiten & ondersteuning voor mensen uit de regio Zoetermeer, Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, en de Krimpenerwaard. Palet Welzijn is er speciaal voor mantelzorgers van alle leeftijden en ouderen.

2 be coolHier vind je allerlei informatie voor en over jonge mantelzorgers.
Platform Sociaal Waddinxveen

Het Platform Sociaal Waddinxveen (PSW) is een overlegplatform, bestaande uit Waddinxveense maatschappelijke organisaties, die met elkaar een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede in Waddinxveen. Ze streven naar een samenleving waar iedereen aan mee kan doen, ook mensen die eenzaam zijn of zorg nodig hebben.

Gemeente Krimpenerwaard
Gemeente KrimpenerwaardWebsite van de gemeente Krimpenerwaard.
Welzijn Krimpenerwaard

WelZijn Krimpenerwaard is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Samen met vrijwilligers en een professioneel team biedt WelZijn Krimpenerwaard verschillende diensten en activiteiten aan voor alle inwoners, jong en oud.
U kunt bij hen terecht met al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, mobiliteit/vervoer, wonen, huishouden, financiën, mantelzorg en vrijwilligerswerk.


Gerelateerde  organisaties


Reuma Nederland

Een betere kwaliteit van leven met reuma, dat is het doel van ReumaNederland. Met onderzoek naar betere behandelingen, betrouwbare informatie en aandacht voor de belangen van mensen met reuma.

Transmuraalnetwerk

De Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland (1998) is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders in Midden-Holland. Het verband wil voor de inwoners van de regio een samenhangend en doelmatig zorg- en welzijnsaanbod realiseren.

Zonnebloem afdeling Nieuwerkerk
a/d/ IJssel

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor onze afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.

Sportstichting Zuidplas

Sportstichting Zuidplas is verantwoordelijk voor het stimuleren van sport en bewegen, als ook aangepast sporten, binnen de gemeente.

Mee.nl

MEE NL is een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land. MEE NL zet zich met de 20 leden in voor een inclusieve samenleving. Ons ideaal is een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht.

Fibromyalgie en Samenleving

Fibromyalgie en Samenleving F.E.S. behartigt belangen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft.

Ieder(in)

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Meldpunt ieder(in)

Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je beperking? Vanaf januari 2020 kun je terecht bij het Meldpunt ieder(in). Het meldpunt van Ieder(in) is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 – 400 70 22 en per e-mail meldpunt@iederin.nl.

Mantelzorg.nl

"Helpt jou helpen"

Mantelzorgcentraal.nl

Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum van Midden-
Holland voor mantelzorgers en voor iedereen die meer wil weten over mantelzorg. Het is opgericht door Palet Welzijn.

Jongpit.nlDe plek voor én door jongeren met een chronische aandoening.
Ongehinderd

Ongehinderd is een maatschappelijk gedreven onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland.

Stichting NLKT

Stichting Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid wil dat toegankelijkheid de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering, zodat iedereen gewoon kan meedoen. Beperking of niet. De onafhankelijke stichting streeft dit doel na door onder andere bedrijven, instellingen en overheden te stimuleren werk te maken van de fysieke toegankelijkheid van hun gebouwen.

Stichting IDB

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden.

Bartiméus

Bartiméus zet zich in voor een wereld waarin alle mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willen.


Informatieve websites


VN Verdrag   

Nederlandse vertaling van de tekst van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap op de website van de Rijksoverheid.

EvenYvonne.nl  

Ervaringsverhalen over leven met reuma en met een chronische aandoening. Over hoe het je leven dagelijks beïnvloed, wat het met je doet en wat je ermee kunt doen. En meer.

Annemiek de Crom

Communiceren over gezondheidsklachten is soms erg lastig. Mijn drijfveer is ingewikkelde zaken te vertalen naar heldere informatie.

JVS Bewindvoering
Als mensen hun finanicële situatie niet (al dan niet tijdelijk) onder controle hebben bieden wij hulp door het beheer over de financiën over te nemen. Bijvoorbeeld:
- bij het ontstaan van financiële problemen,
- onmogelijkheid om het financiële overzicht te behouden als gevolg van ouderdom, verslaving of langdurige ziekte,
- aanwezigheid van een handicap of andere beperking.
ANWB AutoMaatje

Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met AutoMaatje wil de ANWB samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven.

Rocov Hollands Midden

RHM behartigt de belangen van reizigers in het openbaar vervoer op grond van de Wet personenvervoer 2000. RHM verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen aan provinciaal bestuur, gemeentebesturen en vervoerders.

Rover Gouda en Midden-Holland

Rover-afdeling Gouda en Midden-Holland behartigt de belangen van OV-reizigers in Midden-Holland. Hierin liggen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Duurzaamheidsplatform Zuidplas

Het Duurzaamheidsplatform Zuidplas wil de gemeente duurzamer maken door lokale acties.

Stuurlui

Een FullService Wordpress Bureau. Bij Stuurlui zijn ze gespecialiseerd in WordPress development en digitale toegankelijkheid. We delen graag onze kennis over digitale toegankelijkheid zodat iedereen op een gemakkelijke manier gebruik kan maken van websites.

KNAB Bibliotheek

Er zijn verschillende regelingen voor starters met een chronische ziekte of handicap, zodat je ondanks een arbeidsbeperking een eigen bedrijf kunt starten.

Zuster Jansen

Een kennisartikel over de vergoeding van hulpmiddelen.