Nieuwsarchief 2019


Verslagen bijeenkomsten 'Wat Werkt?'


Wat Werkt?
Moordrecht

11 november 2019

De eerste bijeenkomst, in een serie van vier, met het thema 'Arbeid en Gezondheid' in Moordrecht, was zeer geslaagd. Annemiek de Crom van 'Communicatie Arbeid en Gezondheid' gaf een zeer interessante lezing over solliciteren met een beperking. Er werd onder andere gesproken over wat en wanneer je verteld over je beperking.

Na de pauze sloten wethouder Jan Willem Schuurman en een arbeidsmakelaar van de IJsselgemeenten aan. Er ontstond een zeer informatief gesprek waarbij de arbeidsmakelaar vertelde over garantiebanen* voor mensen met een beperking die niet in aanmerking komen voor een uitkering.


* garantiebanen

De overheid heeft met werkgevers de banenafspraak gemaakt. Zodat mensen met een beperking vaker werk kunnen vinden. Dit werk noemen we garantiebanen. Het gaat als volgt:

  • werkgevers nemen mensen met een beperking in dienst
  • de werkgever krijgt van ons een deel van het loon
  • wij helpen u en de werkgever met aanpassingen en begeleiding


Meer informatie over dit onderwerp vind u op de site van IJsselgemeenten.

Wat Werkt?
Moerkapelle

26 november 2019In Moerkapelle ging de lezing van Annemiek de Crom over het traject na een ziekmelding. Hierbij werd gesproken over de Wet Poortwachter, het traject tot aan de WIA-aanvraag.

Na de pauze lichtten twee arbeidsdeskundigen van het UWV het traject na de WIA-aanvraag toe. Ook beantwoordden zij vele vragen van de enthousiaste aanwezigen. Het was voor alle partijen een leerzame avond.


Wat Werkt?
Zevenhuizen

11 december 2019In Zevenhuizen zijn we, tijdens de derde bijeenkomst van Wat Werkt?, uitgebreid ingegaan op het werken als zelfstandig ondernemer met een beperking. Annemiek de Crom van 'Communicatie Arbeid en Gezondheid' ging tijdens haar lezing in op de voor- en nadelen van het zelfstandig ondernemerschap voor mensen met een beperking.

Na de pauze sprak de voorzitter van stichting ZZP Nederland over de actuele ontwikkelingen voor zelfstandig ondernemers en de valkuilen die men kan tegenkomen. De aanwezige arbeidsdeskundige van het UWV gaf uitleg over de voorzieningen van het UWV voor mensen met een uitkering die willen starten als zelfstandig ondernemer. Meer informatie hierover is te vinden op zowel werk.nl, van het UWV, als het ondernemersplein, van de Kamer van Koophandel.

Wat Werkt?
Nieuwerkerk

aan den IJssel

18 december 2019De vierde en laatste bijeenkomst van Wat Werkt? stond in het teken van plezierig aan het werk blijven en het verdelen van je energie. Ook deze lezing van Annemiek de Crom gaf de deelnemers weer veel nieuwe inzichten.

Onderstaande afbeelding kunt u aanklikken om het filmpje bij deze lezing te bekijken.

Een medewerker van MEE heeft na de pauze uitleg gegeven over wat MEE zoal doet en kan betekenen voor mensen met een arbeidsbeperking. Na het napraten met onder andere aanwezigen van de Zonnebloem, afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel, en een aanwezige reïntegratiecoach werd de bijeenkomst afgesloten met een toespraak van wethouder Daan de Haas.


Groene Hart Hopper

Update december 2019:

Begin december 2019 ontvingen wij een reactie van het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zuidplas op onze brieven aangaande de problemen met de Groene Hart Hopper en het leerlingenvervoer. Hierin geven zij aan de problematiek te herkennen en te erkennen. De verantwoordelijke partijen zijn aangesproken op de problemen en verzocht kwaliteitsverbetering te realiseren. Dit heeft reeds geleid tot diverse aanpassingen waardoor de kwaliteit toeneemt. Men neemt onze signalen zeer serieus en zal de geleverde kwaliteit scherp in de gaten houden.


Update november 2019:

PGCZ heeft naar aanleiding van ontvangen klachten een brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders met het verzoek maatregelen te nemen ten einde de kwaliteit te verbeteren. Vanuit een regionale samenwerking met andere platforms heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de contractmanager van de gemeente. Hierbij is ons duidelijk geworden dat men de ervaren problemen serieus neemt en er hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit. Dit heeft reeds geleid tot daadwerkelijke kwaliteitsverbetering.


Oorspronkelijke bericht:

Maakt u gebruik van de Groene Hart Hopper? Wij horen graag uw ervaringen, zowel positief als negatief. Deze signalen willen wij gaan gebruiken in onze gesprekken met de gemeente.


Laat het ons weten via ons contactformulier