Nieuwsarchief 2020


06-12-2020

PGCZ ook actief in Waddinxveen

[PERSBERICHT]

Toen het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas kennis nam van het voorgenomen opheffen van het Platform Gehandicapten Waddinxveen was het bestuur van mening dat het goede werk in Waddinxveen dient te worden voortgezet. Daarom zal het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas met ingang van 1 januari 2021 haar werkgebied uitbreiden met Waddinxveen.

Om de belangenbehartiging van mensen met een handicap of chronische ziekte in Waddinxveen voort te zetten zal het PGCZ haar werkzaamheden en activiteiten ook daar gaan uitvoeren. De activiteiten bestaan onder andere uit belangenbehartiging, informatievoorziening en het creëren van bewustwording.

Het PGCZ behartigt de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als collectief door het creëren van bewustwording bij, en samenwerking en overleg met, de gemeente en belanghebbende organisaties en instanties. Informatievoorziening vindt plaats op de website www.pgczuidplas.nl en via Facebook, Twitter en Instagram.

Het PGCZ brengt vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. Geïnteresseerden kunnen zich via de website, kosteloos en vrijblijvend, aanmelden als vriend van de stichting.

Daarnaast organiseert het PGCZ regelmatig themabijeenkomsten met relevante onderwerpen voor mensen met een beperking en de mensen om hen heen. Ook het, in Waddinxveen reeds bekende, Gehandicapten Informatie Project Scholen, wordt door het PGCZ aangeboden. Het PGCZ is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden. Heeft u interesse om u, met het PGCZ, in te zetten voor een inclusieve samenleving? Dan komt het bestuur graag met u in contact. Alle contactgegevens van het PGCZ vind u op www.pgczuidplas.nl.


25-11-2020

Ieder(in) heet PGCZ welkom

Op 25 november 2020 heeft de algemene ledenvergadering van Ieder(in) ingestemd met het lidmaatschap van het PGCZ. De mooie woorden waarmee wij werden geïntroduceerd bij de leden willen wij graag met u delen.

“Het bestuur van Stichting PGC Zuidplas bestaat uit ervaringsdeskundigen met een stevig professioneel profiel en jarenlange ervaring in lokale belangenbehartiging. Ze kiezen heel bewust voor het lidmaatschap van Ieder(in).

De stichting ziet ook de eigen toegevoegde waarde voor Ieder(in). Onder andere door het doorgeven van signalen uit de praktijk van de gemeente Zuidplas, hun gemeentelijk netwerk van ervaringsdeskundigen en de waarde van lokale belangenbehartiging in het licht van de decentralisaties. PGC Zuidplas is een inspirerend voorbeeld voor andere lokale belangenbehartigers.”


Zuidplas - 14-12-2020

Samenwerking met de gemeente Zuidplas

In de afgelopen periode is de samenwerking met de gemeente Zuidplas op diverse manieren geïntensiveerd.

Input herstraatprogramma

Het PGCZ is door de gemeente Zuidplas gevraagd input te geven voor het herstraatprogramma 2021. In januari 2021 gaan wij om de tafel met betrokken ambtenaren om gezamenlijk te bepalen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht aan de bestrating in de gemeente. Hierbij zullen wij ons hard maken voor verbetering van toegankelijkheid. Zo zijn er verbeterslagen te maken in onder andere de bereikbaarheid van de inmiddels toegankelijk gemaakte bushaltes en speeltuinen. Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

D.I.O.R.

In het nieuwe Duurzaam Handboek Inrichting Openbare Ruimte (D.I.O.R.) zijn vernieuwde richtlijnen binnen een digitaal platform geplaatst. Het thema toegankelijke openbare ruimte Zuidplas heeft hierbij een prominente plaats gekregen. Deze tool waarborgt dat de (ontwerp)richtlijnen voor de openbare ruimte binnen toekomstige reconstructie- en herontwikkelingsprojecten worden toegepast. In dit handboek wordt aangegeven dat naast de CROW richtlijnen, indien nodig, het PGCZ in de ontwerpfase van een project bevraagd kan worden.

Contactpersoon

Sinds november heeft het PGCZ een vast contactpersoon op ambtelijk niveau binnen de gemeente Zuidplas. Met deze contactpersoon zal periodiek overleg plaatsvinden waardoor wij in staat zijn signalen laagdrempelig te delen en op een nog constructievere wijze te kunnen samenwerken met de gemeente.


13-11-2020

Bestuurswijziging

Binnen het bestuur heeft een wijziging plaatsgevonden. Margriet de Lange is afgetreden als bestuurslid van de stichting. Wij danken Margriet voor haar inzet als bestuurslid. Wij zijn blij dat zij als vrijwilliger actief blijft voor het PGCZ.

De functie van penningmeester is overgenomen door onze secretaris Rachèlle Stormbroek. Op dit moment zijn wij in gesprek met een kandidaat bestuurslid en ‘loopt’ een vrijwilliger met het bestuur mee met de intentie mogelijk tot het bestuur toe te treden. Daarnaast hebben wij altijd plaats voor enthousiaste mensen om ons bestuur te versterken.

Bent u geïnteresseerd, gemotiveerd en enthousiast? Dan bent u van harte welkom! Voor meer informatie, neem contact met ons op via het contactformulier op onze website.


21-08-2020

Bestuurswijziging

Met trots kunnen wij bekend maken dat wij een nieuwe bestuurslid hebben mogen verwelkomen! Rachèlle Stormbroek is met ingang van 1 augustus 2020 bestuurslid van het PGCZ. Zij zal de functie van secretaris voor haar rekening nemen. Rachèlle is tevens lid van de Jongeren Adviesraad Zuidplas en wij zijn erg blij met de ervaring die zij daardoor in het bestuur brengt.

Helaas neemt Linda van Suchtelen van de Haare afscheid als bestuurslid van het PGCZ. Zij kan de werkzaamheden als bestuurslid niet meer combineren met haar drukke baan. We bedanken Linda voor haar inzet als bestuurslid en zijn blij dat zij als vrijwilliger actief blijft voor onze stichting.

Margriet de Lange neemt de functie van penningmeester over van Linda.


februari 2020

Bestuurswijziging


Binnen het bestuur heeft een wijziging plaatsgevonden. Mevrouw Verdoold is afgetreden als bestuurslid van de stichting. Wij danken mevrouw Verdoold voor haar inzet voor de stichting. De functie van penningmeester is overgenomen door onze secretaris Linda van Suchtelen van de Haare en de functie van secretaris is overgenomen door bestuurslid Margriet de Lange. Er heeft zich inmiddels iemand aangemeld om ons als vrijwilliger te ondersteunen en mogelijk toe te treden tot het bestuur. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Desondanks zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers en/of bestuursleden om meer van onze doelen te kunnen realiseren.


Bent u geïnteresseerd, gemotiveerd en enthousiast?

Dan bent u van harte welkom! Voor meer informatie, neem contact met ons op via het contactformulier op onze website.