Actueel


Waddinxveen - 12-09-2021

Leerlingenvervoer weer niet op orde

“Connexxion zet tijdelijk touringcars in voor het leerlingenvervoer. Dit komt door een personeelstekort bij Connexxion. De ouders van de kinderen waar het over gaat, krijgen bericht. We begrijpen dat dit vervelend is voor u en uw (kind)eren is. De gemeente werkt dan ook samen met Connexxion hard aan een oplossing. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Connexxion 088- 600 09 89.”


Met grote verbazing namen wij kennis van bovenstaand bericht van de gemeente Waddinxveen op hun Facebookpagina. We hebben direct navraag gedaan bij de afdeling leerlingenvervoer van Connexxion. Ons werd verteld dat het om twee bussen gaat, die zullen worden ingezet vanaf diverse opstapplaatsen in Waddinxveen naar drie scholen, te weten De Ark, De Oostvogel en het Taalplein. Ook gaf men aan dat de gemeente hen de zwarte piet toeschoof terwijl de gemeente op het laatste moment nog 70 kinderen had aangemeld bij Connexxion voor gebruik van leerlingenvervoer. Desgevraagd kon men niet vertellen of dit om een tijdelijke oplossing ging.


Wij vinden deze gang van zaken totaal onacceptabel. Kinderen die aangewezen zijn op het leerlingenvervoer hebben daar een achterliggende reden voor. Deze kinderen zijn gebaat bij structuur in een veilige omgeving, veelal met zo min mogelijk prikkels. Deze kinderen vervoeren in een touringcar vanaf een opstapplaats, in strijd met het deur tot deur beleid waar het leerlingenvervoer aan gebonden is, voldoet aan geen van de uiterst belangrijke voorwaarden die voor deze kinderen van groot belang zijn.


Personeelstekort kan geen argument zijn, zo kort na de aanbesteding. Connexxion had, inschrijvend op deze aanbesteding, rekening moeten houden met grote groei, en het daarvoor benodigde personeel moeten aannemen.Wij zullen zo snel mogelijk in gesprek gaan met de contractmanager, Connexxion en de wethouder.


Deze situatie moet zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt!


Zuidplas - 12-09-2021

Van het kastje naar de muur

De korte route naar multidisciplinaire hulp voor inwoners, Stichting ZO, verwijst mensen naar de huisarts omdat zij wegens personeelstekort kampen met een lange wachtlijst. De gemeente Zuidplas roept inwoners al jaren op om niet via de huisarts jeugdhulp aan te vragen, maar direct aan te kloppen bij Sociaal Team en nu dus Stichting ZO.


We hebben hier duidelijk te maken met een ontoegankelijk hulpstelsel.
Het met veel bombarie, en kosten, opgetuigde ZO functioneert niet ZO goed!


Met enige regelmaat ontvangen wij klachten over de wijze waarop mensen worden geholpen door het Sociaal Team in Zuidplas. Mensen worden verwezen naar hun huisarts voor een beschikking want dan kunnen ze sneller worden geholpen, mensen komen op wachtlijsten, of er wordt strak volgens verordeningen gewerkt terwijl de casus duidelijk een hiaat in de verordeningen blijkt. Wij maken ons grote zorgen over de signalen die wij ontvangen. Ook tijdens een bijeenkomst over jeugdzorg die wij in juni bijwoonden bleek dat de tekortkomingen veelal plaatsvinden daar waar het Sociaal Team betrokken is. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat de medewerkers van het Sociaal Team het beste voor hebben met de hulpvragers en er alles aan willen doen om hen te helpen. Echter zijn zij gebonden aan regelgeving en beleid. En daar zit het probleem. Het huidige beleid geeft geen ruimte voor maatwerk.

Dat maatwerk kan in veel casussen een uitkomst zijn. Wanneer het beleid niet wordt aangepast vrezen wij dat veel hulpvragers en hun gezinnen in nog grotere problemen komen dan waarin zij zich al bevinden.


Kwetsbare kinderen, gehandicapten, chronisch zieken en mantelzorgers blijken keer op keer de dupe van falend beleid. Meer en meer gezinnen lopen vast in schrijnende casussen, en worden met hun hulpvraag van het kastje naar de muur gestuurd. Hierop aangesproken geven beleidsmakers telkens ontwijkende antwoorden en wijzen ze naar elkaar. Het wordt tijd dat de gemeente Zuidplas de verantwoordelijkheid neemt, die zij heeft tegenover haar kwetsbare inwoners.


Wij zullen op korte termijn de directeur van Stichting ZO alsmede de wethouder hierover bevragen!


Loopt u ook tegen problemen aan? Mail het ons!


12-09-2021

Wij zoeken jou!


Het PGCZ wordt groter. Daar zijn wij erg blij mee. Dit betekent immers dat er draagvlak is voor de belangen van mensen met een handicap, chronisch zieken en mantelzorgers. We zijn een gesprekspartner aan vele tafels en worden veelvuldig gevraagd om advies. Dit doen wij ontzettend graag maar het kost ook veel tijd en energie. Nu wij ook in Waddinxveen actief zijn wordt er nog meer van ons gevraagd. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers in Waddinxveen en Zuidplas die ons willen ondersteunen.

De inzet van onze vrijwilligers wordt in overleg bepaald en daarbij houden we rekening met mogelijkheden en tijd. Ook mensen die maar af en toe kunnen helpen zijn van harte welkom. Onze vrijwilligers houden zich onder andere bezig met schouwen, advisering en het schrijven van blogs. Daarnaast zoeken wij ook nog vrijwilligers voor ons GIPS project. We bezoeken een aantal keren per jaar scholen in Waddinxveen en Zuidplas om voorlichting te geven aan kinderen over het leven met een handicap of chronische ziekte.

Wij willen ook graag ons bestuur uitbreiden en zijn daarvoor ook op zoek naar enthousiaste mensen. Uiteraard is het mogelijk om eerst als vrijwilliger aan te sluiten en te bepalen of een bestuursfunctie iets voor je is!

Ben je geïnteresseerd of wil je er eens over van gedachten wisselen? Neem dan contact op via 06-53705107 of info@pgcz.nl.


Zuidplas - 11-09-2021

Bezuinigingen Zuidplas, HHT/SAAM

Waar wij al bang voor waren is uitgekomen. Wethouder De Haas heeft de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage als mogelijke bezuiniging aangedragen in het Traject Keuzes Maken. Tot onze grote schrik staat ook de regeling SAAM (respijtzorg voor mantelzorgers) op die lijst. Als gekozen wordt om op beide regelingen te bezuinigen laat de gemeente onze mantelzorgers volledig in de kou staan. Dat zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten in het sociaal domein omdat overbelaste mantelzorgers uiteindelijk cliënt worden en een groter beroep zullen gaan doen op de regelingen in de WMO.


Uit de lijst met voorgestelde bezuinigingen blijkt sowieso dat het college het “iedereen doet mee” uit het eigen collegeprogramma niet meer zo belangrijk vindt. Wij hebben de wethouder en raadsleden hierover een brief gestuurd. Van de wethouder hebben wij geen antwoord mogen ontvangen. Met verschillende raadsleden zijn wij continu in gesprek over dit onderwerp. Wij begrijpen dat er moet worden bezuinigd maar dit kan en mag niet ten koste van kwetsbare inwoners gebeuren. De wijze waarop wethouder De Haas is omgegaan met de, unaniem aangenomen, motie om de versobering van de HHT regeling opnieuw te bekijken is door D66 geagendeerd voor de volgende raadsvergadering, 14 september 2021.


10-09-2021

Week van Inclusief Onderwijs

Bericht van Ieder(in)
Van 27 september t/m 1 oktober 2021 is de Week van Inclusief Onderwijs. Nog niet alle activiteiten zijn bekend, maar op het programma staat in ieder geval een bijeenkomst waarbij jongeren van JongPIT, samen met enkele inclusieve scholen, in gesprek gaan met Tweede Kamerleden.
Lees hier meer over de Week van Inclusief Onderwijs


Waddinxveen - 08-09-2021

Alzheimercafé Waddinxveen na anderhalf jaar weer in het Anne Frank Centrum

Bericht van Mantelzorgcentraal.

In maart 2020 heeft het Alzheimercafé Waddinxveen de deuren van het Anne Frank Centrum als gevolg van de virusuitbraak moeten sluiten. Op 8 september a.s. pakt de werkgroep Waddinxveen de draad weer op en gaat het café muzikaal van start met een optreden van Troubadour Rop.

Bekijk het bericht Alzheimercafé Waddinxveen na anderhalf jaar weer in het Anne Frank Centrum op Mantelzorgcentraal.


05-09-2021

Input verkiezingsprogramma

Wij hebben de politieke partijen in Zuidplas en Waddinxveen een brief gestuurd waarin wij hen aandachtspunten meegeven. Wij hopen deze aandachtspunten terug te zien in hun verkiezingsprogramma's.

Een aantal partijen hebben ons reeds uitgenodigd hierover in gesprek te gaan.

Via onderstaande link kunt u de brief lezen:


Waddinxveen - 01-08-2021

Lokale Inclusie Agenda Waddinxveen

Op 19 mei heeft het bestuur een gesprek gevoerd met wethouder Schippers en de verantwoordelijk beleidsmedewerker over de, door het PGCZ, zo gewenste Lokale Inclusie Agenda. Wij hebben de wethouder gewezen op het grote belang van het invoeren van een Lokale Inclusie Agenda. Zij zegde toe dat er uiteindelijk iets op papier zou komen maar dat de vorm waarin nog niet duidelijk was. Wij hebben inmiddels ook met diverse raadsleden gesproken over dit onderwerp en college en raad een brief gestuurd waarin wij oproepen de Lokale Inclusie Agenda opnieuw te agenderen en in te voeren. Eind augustus ontvingen wij de, aan de gemeenteraad verstuurde, memo waarin de wethouder kenbaar maakt wat er momenteel gedaan wordt aan de totstandkoming van een inclusieve gemeente Waddinxveen. Inhoudelijk schetst de memo mooie perspectieven maar desalniettemin blijven wij het belang benadrukken van een Lokale Inclusie Agenda waarin deze perspectieven ook daadwerkelijk worden vastgelegd.Versterking voor het bestuur

Met ingang van 10 augustus 2021 zal Paul van Waasdijk het bestuur van het PGCZ versterken als algemeen bestuurslid. Wij zijn erg blij dat Paul bij ons aansluit, en met ons de doelen van het PGCZ wil gaan realiseren. Welkom Paul! Hieronder stelt Paul zich aan u voor:


Paul van Waasdijk

Vaak hoor ik, en ervaar ik zelf ook, dat mensen met een beperking tegen de welbekende muren aanlopen als het gaat om aanvragen bij de Gemeente of andere instellingen. Door bij Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken in het bestuur toe te treden, hoop ik u te kunnen bijstaan als ervaringsdeskundige.

10-08-2021


01-08-2021

Nieuwe vervoerders leerlingenvervoer en GroeneHartHopper

Met ingang van 1 augustus wordt het collectief vraagafhankelijk vervoer, de GroeneHartHopper, uitgevoerd door Willemsen-De Koning. Het leerlingen- en jeugdwetvervoer zal worden verzorgd door Connexxion. Omdat de meeste klachten die wij ontvingen de firma Wegman betroffen hopen wij dat met de komst van de nieuwe vervoerders de kwaliteit van het vervoer beter zal worden. Uiteraard horen wij graag van u hoe u de dienstverlening ervaart.


Zuidplas - 01-07-2021

Welzijn Zuidplas wordt Stichting ZO!

Met ingang van 1 juli 2021 zijn alle werkzaamheden van Welzijn Zuidplas overgegaan naar de nieuwe stichting ZO! Alle medewerkers van Welzijn Zuidplas zijn per die datum vanuit Stichting ZO! gaan werken.

Ook alle activiteiten en diensten zijn overgegaan naar Stichting ZO! Dat geldt ook voor het platform inwonersvoorelkaar.nl.


Waddinxveen - 27-05-2021

Werkbezoek gemeenteraad Waddinxveen

Op 21 mei heeft de gemeenteraad van Waddinxveen een werkbezoek gebracht aan het PGCZ. In verband met de coronamaatregelen vond dit bezoek digitaal plaats. We hebben de stichting, haar doelen en haar werk aan de aanwezige raadsleden gepresenteerd en hebben hun vragen beantwoord. Ondanks het digitale karakter van het bezoek was het een zeer prettige kennismaking.


Afgesproken is om op een later moment nog een fysiek werkbezoek in te plannen waarbij wij de aanwezigen zullen laten ervaren hoe het is om te leven met een beperking.

Lees het artikel ‘Samen met PGCZ aan tafel moet een automatisme zijn’ van Hart van Holland-Waddinxveen, 27 mei 2021


https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/22304/-samen-met-pgcz-aan-tafel-moet-een-automatisme-zijn-


07-04-2021

Lokale Inclusie Agenda,

werk aan de winkel

Gemeenten zijn verplicht om te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben. Een gemeente kan niet niks doen, zij moeten een start maken met een plan voor een lokale inclusie agenda. Dit houdt niet in dat alle voorzieningen in de gemeente direct volledig toegankelijk moeten zijn, maar het gaat om een geleidelijke verbetering. Van belang is wel dat het uitgangspunt ‘Niets over ons, zonder ons’ altijd wordt meegenomen. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid moet rekening gehouden worden met de positie van personen met een handicap. En moeten personen met een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, betrokken worden. Met een Lokale Inclusie Agenda kan een gemeente laten zien wat de plannen zijn om het VN-verdrag te implementeren. Een gemeente moet een plan maken en aangeven hoe zij ervoor gaan zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen. Ze kunnen dit doen aan de hand van een Lokale Inclusie Agenda, waarin op alle beleidsterreinen waar een gemeenten verantwoordelijkheden heeft staat wat de plannen zijn.

In de gemeente Zuidplas is in december 2020 een beleidskader Sociaal Domein aangenomen door de gemeenteraad waarin men vaststelt een Lokale Inclusie Agenda in te voeren. Hierin is vastgelegd dat het PGCZ als samenwerkingspartner zal fungeren. Tot op heden is er echter nog niets gebeurd. Volgens de laatste berichten is de wethouder op zoek naar financiële ruimte om te kunnen starten. Wij blijven aandringen op een snelle start van de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda.

In de gemeente Waddinxveen is in januari 2021 een motie die opriep tot het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda, tot ons groot ongenoegen, verworpen. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft een andere motie, voor een inclusieve gemeente, met een inclusief beleid, wel aangenomen. Ondanks dat dit natuurlijk een prachtig voornemen is dat wij absoluut waarderen, zullen wij blijven aandringen op de totstandkoming van een Lokale Inclusie Agenda, zodat er vooraf duidelijke kaders zijn geschetst, hoe de inclusieve samenleving in Waddinxveen zal worden vormgegeven.  


07-04-2021

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Er zijn situaties waarin we allemaal wel eens hulp nodig hebben. Een luisterend oor, een goed advies, of hulp bij een aanvraag voor een regeling waar we geen wijs uit worden. Steeds meer mensen melden zich bij ons met individuele hulpvragen. Wij wijzen deze mensen graag de weg en verwijzen ze naar, of brengen ze in contact met, de juiste instanties of personen. Hierbij merken wij vaak op dat de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen gemeenten niet zo bekend is als deze zou moeten zijn.

Gemeente hebben de verplichting om gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan hun inwoners. Schroom dus niet om hiervan gebruik te maken wanneer u vastloopt in procedures of aanvragen.

Klik hier voor informatie over de cliëntondersteuning in Waddinxveen.

Klik hier voor informatie over de cliëntondersteuning in Zuidplas.


15-02-2021

Artikel van Ieder(in)

Bezuinigingen in het sociaal domein raken mensen met een beperking hard

Steeds vaker lopen mensen met een beperking aan tegen bezuinigingen in het sociaal domein. Dat belemmert hun volwaardige deelname aan de samenleving. Ieder(in) heeft daarom op verschillende manieren signalen verzameld over bezuinigingen op maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatievoorzieningen.

Achterban trekt aan de bel

In het najaar van 2020 trokken steeds meer lidorganisaties bij Ieder(in) aan de bel vanwege – soms ingrijpende – bezuinigingen in het sociaal domein van hun gemeente. Reden voor Ieder(in) om hierover een peiling te houden onder lokale belangenbehartigers en een ledenbijeenkomst te organiseren. De uitkomsten van die peiling en de inbreng tijdens de bijeenkomst, geven samen met individuele signalen die Ieder(in) heeft ontvangen eenzelfde beeld. Namelijk een van flinke bezuinigingen op allerlei vormen van ondersteuning in de gemeenten.

Bezuinigingen op hulp bij huishouden, hulpmiddelen en vervoer

Wat betreft de Wmo vallen allereerst de bezuinigingen op de hulp bij het huishouden op. Dat hangt onder andere samen met de discussie over het abonnementstarief Wmo. Die zou volgens veel gemeenten leiden tot een toestroom van nieuwe cliënten voor hulp bij het huishouden. Daardoor nemen de Wmo-uitgaven toe.

Als tweede komen bezuinigingen op hulpmiddelen naar voren. Steeds vaker worden eenvoudiger hulpmiddelen hergebruikt of via een depot beheert. Daardoor krijgen inwoners niet altijd een passend hulpmiddel. Met hulpmiddelenleveranciers is het daarnaast vooral bij complexe aanvragen lastig om goede afspraken te maken over maatwerk.

Bezuinigingen op aanvullend vervoer komen als derde naar voren. Gemeenten verscherpen de voorwaarden, verlagen of maximeren het aantal kilometers of verhogen de eigen bijdrage. Ook zetten gemeenten vervoersvoorzieningen in als algemene voorziening, die voorheen maatwerk waren. Deze bezuinigingen hebben een vlucht genomen sinds de coronacrisis. De zelfstandige mobiliteit gaat daarmee sterk achteruit.

Jeugdhulp: draaglast neemt toe, hulp schiet te kort

Op jeugdhulp lijkt op allerlei manier gekort te worden: langer verwijzen naar eigen kracht, minder toekennen van maatwerkvoorzieningen en oprekken van het begrip gebruikelijke zorg. In alle gevallen komt het erop neer dat ouders minder beroep kunnen doen op ondersteuning. Zeker voor ouders met een kind met een intensieve hulpvraag neemt daardoor hun draaglast toe en krijgen zij vaak niet de hulp die ze nodig hebben.

PGB wordt ontmoedigd

Het valt op dat sommige gemeenten het persoonsgebonden budget ontmoedigen. Dat geldt zowel voor maatschappelijke ondersteuning als voor jeugdhulp. Dit is niet in lijn met de wetgeving, waarin het PGB een volwaardig alternatief is voor zorg in natura. Het ontmoedigingsbeleid raakt vooral inwoners met meer gecompliceerde hulp- en ondersteuningsvragen, waarvoor de zorg in natura die de gemeente heeft ingekocht niet voldoet.

Participatiewet

Ondanks de invoering van de Participatiewet komt er uit de enquête en andere signalen naar voren dat gemeenten steeds strengere eisen stellen om in aanmerking te komen voor participatievoorzieningen. Ook is er minder budget voor re-integratievoorzieningen. Zo wordt de kans op werk verder verkleind. Bezuinigingen op bijzondere bijstand komen ook voor. Hierdoor vervallen mogelijk meer mensen in armoede.

De signalen en uitkomsten van de enquête en bijeenkomst nemen we mee in onze lobby en overleggen met ministeries en maatschappelijke organisaties.


08-02-2021

Kijk met ons mee!

Om de belangen van onze achterban zo goed mogelijk te behartigen is het van belang dat we zaken inzichtelijk kunnen maken bij gemeenten en belanghebbende organisaties. Wij ondersteunen onze projecten daarom meestal met beeldmateriaal. Dit maken wij zelf.

Maar wie weten nu het beste waar de problemen zitten? Waar de stoep niet goed afloopt, welke bushalte niet toegankelijk is, waar de geleide-lijnen niet of niet volledig aanwezig zijn en alle andere zaken waar je als gehandicapte of chronisch zieke, letterlijk of figuurlijk, tegenaan loopt. Dat zijn natuurlijk de inwoners van Waddinxveen en Zuidplas!

Daarom willen wij u vragen om ons foto’s, van al dit soort situaties, toe te sturen via info@pgcz.nl. Zet u daar alstublieft de datum bij wanneer de foto is gemaakt, de exacte locatie waar de foto is gemaakt en uw toestemming om de foto te mogen gebruiken.


07-02-2021

Lokale Inclusie Agenda; denk mee!


De gesprekken met de gemeente Zuidplas over de, in 2021, in te voeren Lokale Inclusie Agenda laten op zich wachten. Wij gaan er echter vanuit dat deze op korte termijn zullen gaan starten. De Lokale Inclusie Agenda moet er voor gaan zorgen dat in de gemeente Zuidplas, iedereen mee kan doen. Wij hebben uiteraard onze wensenlijst al klaar maar willen heel graag weten wat de inwoners met een handicap of chronische ziekte en de mantelzorgers in de gemeente Zuidplas willen terugzien in de Lokale Inclusie Agenda.

Wij zouden het daarom erg op prijs stellen als u dat aan ons wilt laten weten. U kunt reageren via info@pgcz.nl.


Meldpunt ieder(in)

Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je beperking? Stuit je bijvoorbeeld op problemen bij je aanvraag van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of stuit je op een ander probleem dat je belemmert om gewoon als ieder ander mee te kunnen doen? Sinds januari 2020 kun je terecht bij het Meldpunt ieder(in).

Het meldpunt van Ieder(in) is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 – 400 70 22, op:

  • dinsdag en donderdag tussen 9 – 12 uur en 14 – 16 uur
  • vrijdag tussen 9 – 12 uur.

Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl

De medewerkers van het Meldpunt ieder(in) helpen je verder op weg. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet aankloppen.

Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. Zij doen dat volgens de regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zijn voor ieder(in) belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken zij anoniem in hun lobby. Je kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat en ze moeten vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Het meldpunt van Ieder(in) staat daarom open voor vragen en signalen met betrekking tot alle levensterreinen.

Blijf op de hoogte!

Het PGCZ behartigt de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als collectief door het creëren van bewustwording bij, en samenwerking en overleg met, de gemeente en belanghebbende organisaties en instanties.

Onze website heeft u al gevonden. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram voor actuele informatie.

Het PGCZ brengt zes keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u de nieuwsbrief vers van de pers ontvangen? Meld u dan nu, kosteloos en vrijblijvend, aan als vriend van de stichting!

U kunt uw vragen, opmerkingen en ervaringsverhalen met ons delen via ons contactformulier of per e-mail.