Actueel


Krimpenerwaard - 15-06-2022

PGCZ breidt verder uit:
Krimpenerwaard

Ook in Krimpenerwaard zullen wij onze activiteiten gaan aanbieden. De voorbereidingen hiervoorzijn in volle gang.

Ken je mensen in Krimpenerwaard? Deel dan onze nieuwsbrief met ze en verwijs ze naar onze website.

Hier kunnen ze vriend van de stichting worden zodat we ze op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

Wij nodigen inwoners van Krimpenerwaard van harte uit om zaken waar zij tegen aan lopen met betrekking tot inclusie en toegankelijkheid met ons te delen. Wij zullen onszelf op vrijdag
1 juli met een bijeenkomst presenteren.

Aanmelden hiervoor kan hier.


Vrienden van... helpen PGCZ op weg in Krimpenerwaard

Met een donatie maken de Vrienden van... het mogelijk dat wij onze activiteiten kunnen uitbreiden naar Krimpenerwaard. Door deze donatie is het voor ons mogelijk een goede start te maken in deze gemeente.

Vrienden van... Bedankt!


15-06-2022

Doe je mee aan een enquête duurzaamheid en toegankelijkheid?

Beste allemaal,

Voor Pointer (KRO-NCRV) doen wij onderzoek op het snijvlak van duurzaamheid en toegankelijkheid (zie onderaan dit bericht onze eerdere producties over toegankelijkheid). Daarvoor is er een enquête, waarvan we het fijn zouden vinden als die veel ingevuld (en gedeeld) wordt.

Wat als je minder plastic wilt gebruiken, maar dagelijks medische hulpmiddelen nodig hebt in plastic verpakking? Of als je je verpakking wil recyclen, maar de instructies voor jou niet te lezen zijn? Of als je elektrisch wilt rijden, maar een aangepast elektrisch busje niet mogelijk is?

Uit Brits onderzoek blijkt: veel mensen met een beperking willen groenere keuzes maken, maar vaak zijn die keuzes geen optie. Hoe zit dit in Nederland? Om die vraag te beantwoorden, verspreiden we dus onder meer een enquête onder zoveel mogelijk mensen met een beperking. Willen jullie ons daarbij helpen? Delen op social media, in nieuwsbrieven, je eigen netwerk - alle hulp is welkom, want we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken voor een goed onderzoek.

De enquête vind je hier. En hier lees je meer over ons onderzoek.

Tips voor initiatieven op het gebied van toegankelijkheid en duurzaamheid, personen die bezig zijn op dit snijvlak of eigen ervaringen om te delen? Laat het ons weten!

Heel veel dank alvast voor jullie hulp en hartelijke groet,

Anna Deems & Mattijs Smit (Spot On Stories)

---

Eerdere producties over toegankelijkheid:
Pointer | 'Positie mensen met een beperking op veel terreinen verslechterd'
Vrij Nederland | 'Volwaardig meedoen aan de samenleving moet meer zijn dan een mazzeltje'.
Vrij Nederland | 'Wie in Nederland een beperking heeft, leeft nog altijd in een parallelle samenleving'.


07-06-2022

Aanvulling van ons bestuur: Greet

Ik ben Greet van Dam-Schoonackers geboren en getogen in Waddinxveen.

Jaren in de zorg werkzaam geweest zowel somatiek als psychiatrie. Daarnaast mijn HBO socialwork diploma behaald.

Helaas door chronische aandoeningen kan ik dit werk niet meer doen. Ik heb hierbij de nodige strubbelingen en weerstanden ervaren, ervaringen die u wellicht ook bekend zijn.

Door mij aan te sluiten bij het platform hoop ik een actieve bijdrage te kunnen leveren aan inclusie van gehandicapten en chronisch zieken in Waddinxveen.


10-06-2022

Feest voor ANWB AutoMaatje

Bericht van ANWB

Het is feest voor ANWB AutoMaatje. Utrecht heeft zich als 100ste gemeente bij het initiatief aangesloten. Dat werd feestelijk gevierd. Tijdens de eerste Utrechtse rit kwam chauffeur Marian Engelsman aan met Willemien, die door Marian naar haar behandeling werd gereden.


ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren naar bijvoorbeeld de dokter of de winkels. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en ze laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer: dat is de reden dat de ANWB in 2015 deze vervoerservice heeft opgezet. Met de deelname van de gemeente Utrecht doen nu 100 gemeenten in heel Nederland mee. Bij het AutoMaatje zijn ruim 3.000 vrijwilligers betrokken die bijna 26.000 buurtgenoten mobiel houden. De vrijwilligers hebben sinds de start ruim 380.000 ritten gereden.

Lees verder op de website van de ANWB

Hier vind u alle informatie over AutoMaatje


27-04-2022

Eén regeling voor levenslange, levensbrede zorg en ondersteuning

Bericht van Ieder(in)

Donderdag 21 april sprak de Tweede Kamercommissie VWS over het gehandicaptenbeleid. Voorafgaand aan dit debat hebben we Tweede Kamerleden en het kabinet een aantal voorstellen gestuurd.

Zo moet onder meer de zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking dringend beter gaan werken. Het gaat om mensen die op meerdere levensterreinen en voor verschillende levensfases ondersteuning nodig hebben. Zij lopen vast in het versnipperde zorgsysteem. We vragen de minister en Tweede Kamer daarom met ons en onze achterban in gesprek te gaan over één wettelijke regeling voor levenslange, levensbrede zorg.

Lees verder op de website van Ieder(in)


Waddinxveen - 26-04-2022

Jonge mantelzorger uit Waddinxveen kunnen gaan klimmen met 2becool

Op zaterdag 21 mei organiseert 2becool een middag voor jonge mantelzorgers uit Gouda en Waddinxveen
Zie de uitnodiging hiernaast ------->


Om mee te mogen klimmen moet je:
minimaal 10 jaar zijn én langer dan 1.30 meter.
Er is plek voor 20 deelnemers, dus .
geef je snel op!

Aanmelden is verplicht en moet vóór 12 mei via info@2becool.nl


Waddinxveen - 20-04-2022

Vrijwilligersmarkt Waddinxveen

Het PGCZ bestaat volledig uit vrijwilligers.

Onze werkzaamheden nemen toe en steeds meer mensen weten ons te vinden met hun hulpvragen. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen ondersteunen. De inzet van onze vrijwilligers wordt altijd aangepast aan hun mogelijkheden en onmogelijkheden.

Op 14 mei zijn wij aanwezig op de vrijwilligersmarkt in Waddinxveen, Cultuurhuys De Kroon.

Een uitgelezen mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan en te kijken of u bij ons die leuke vrijwilligersfunctie ontdekt!


We ontmoeten u graag op 14 mei!


20-04-2022

Wat is uw ervaring met de WMO?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is voor velen van ons van onmisbaar belang. Er gaat veel goed, maar er zijn ook verbeterpunten. Deze verbeterpunten willen wij graag in kaart brengen en daarvoor hebben we jullie nodig!

We vragen inwoners van Waddinxveen en Zuidplas om hun ervaringen met de WMO met ons te delen.

Positief, negatief, verbeterpunten. We horen het graag. De ontvangen informatie wordt geanonimiseerd en je gegevens verwijderd.

Je input kun je mailen naar info@pgcz.nl.


Zuidplas - 20-04-2022

Themabijeenkomst:

WMO & OCO

Op 25 mei 2022 organiseren wij in Swanla in Zevenhuizen van 20:00 tot 22:00 uur een themabijeenkomst over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning in de gemeente Zuidplas. Met deskundige sprekers en een informatiemarkt met relevante organisaties gaan we in op de toegang tot en de werking van de WMO en de OCO. Meer informatie volgt binnenkort.

U kunt zich nu al aanmelden via het contactformulier.


Waddinxveen - 20-04-2022

Presentatiebijeenkomst

PGCZ

Op 1 juni 2022 organiseren wij in de kantine van CVV Be Fair in Waddinxveen van 20:00 tot 22:00 uur een bijeenkomst waar wij onze stichting aan u zullen presenteren. Daarnaast zullen we met een deskundige spreker en een informatiemarkt met relevante organisaties ingaan op een actueel en relevant thema. Meer informatie volgt binnenkort.

U kunt zich nu al aanmelden via het contactformulier.


Zuidplas - 20-04-2022

Themabijeenkomst:

Lokale Inclusie Agenda

Op 16 juni 2022 organiseren wij in het Kerkelijk Centrum in Nieuwerkerk aan den IJssel van 20:00 tot 22:00 uur een themabijeenkomst over de Lokale Inclusie Agenda in de gemeente Zuidplas. Met deskundige sprekers en een informatiemarkt met relevante organisaties gaan we in op inclusie en toegankelijkheid in de gemeente Zuidplas. Meer informatie volgt binnenkort.

U kunt zich nu al aanmelden via het contactformulier.


19-04-2022

Wij doen mee!

Ieder(in) is de landelijke, overkoepelende, organisatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Als lokale belangenbehartiger zijn wij aangesloten bij Ieder(in). Op dit moment nemen wij deel aan diverse projecten van Ieder(in).


We Are Able

Op uitnodiging van Ieder(in) nemen wij deel aan het project We Are Able. Dit is een internationaal project, gericht op kennisuitwisseling over belangenbehartiging voor inclusie en toegankelijkheid. Dit project kent een looptijd van vijf jaren en wordt gefinanciëerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. We zullen u op de hoogte houden van onze ervaringen.


Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

Op verzoek van Ieder(in) denken wij met hen mee over de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning in gemeenten. De eerste gesprekken hieromtrent hebben reeds plaatsgevonden en krijgen zeker een vervolg. Wij vragen u om uw ervaringen met de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning in Waddinxveen of Zuidplas, zowel positief als negatief, met ons te delen via info@pgcz.nl. Ook als u niet bekend bent met deze mogelijke ondersteuning of er ideeën over heeft horen wij dat graag van u.


Beschut werk

Op korte termijn zullen wij deelnemen aan een project van Ieder(in) met betrekking tot beschut werk. Heeft u ervaringen met beschut werk, het vinden van werk met een achterstand tot de arbeidsmarkt of andere zaken die verband houden met dit onderwerp, in de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt ons bereiken via info@pgcz.nl.


Zuidplas - 19-04-2022

Aanvraagprocedure gehandicaptenparkeerkaart Zuidplas

Wij ontvangen veel hulpvragen en klachten van inwoners van de gemeente Zuidplas met betrekking tot de aanvraagprocedure van een gehandicaptenparkeerkaart. Dit was voor ons aanleiding om hier een onderzoek naar te starten. Na uitgebreid dossieronderzoek zijn ook wij van mening dat de procedure niet transparant genoeg en niet altijd op eenzelfde wijze wordt toegepast. Wij zullen dan ook op korte termijn met de gemeente in gesprek gaan over onze bevindingen met als doel duidelijkheid voor betrokken inwoners.

Heeft u informatie voor ons met betrekking tot de aanvraagprocedure, medische keuring, klachtenprocedure of bezwaarcommissie betreffende de gehandicaptenparkeerkaart, dan horen wij dat graag van u. U kunt ons bereiken via info@pgcz.nl.


Zuidplas - 19-04-2022

Verontrustende signalen over
Stichting ZO!

Naar aanleiding van zeer verontrustende signalen die bij ons binnenkwamen over de dienstverlening van Stichting ZO! zijn wij een meldpunt ZO gestart. Ook hier kwamen veel zorgwekkende signalen binnen over de dienstverlening, de wachtlijsten en de klachtenprocedure van Stichting ZO! Omdat wij de ontvangen signalen zo ernstig vinden en deze ook deels afkomstig zijn van medewerkers van Stichting ZO! hebben wij het college van Burgemeesters en Wethouders en de Gemeenteraad van Zuidplas hierover een brief gestuurd. Deze brief is aanleiding geweest voor de Gemeenteraad om schriftelijke vragen te stellen aan het college welke in de gemeenteraadsvergadering van 15 februari moesten worden beantwoord. De beantwoording van de wethouder en het ontwijken van de daadwerkelijke vragen was kenmerkend.

Wij blijven ons hardmaken voor het beter functioneren van Stichting ZO! Het meldpunt blijft actief. Loopt u dus tegen problemen aan bij Stichting ZO! dan kunt u dit melden via info@pgcz.nl.


Zuidplas - 19-04-2022

Hernieuwde samenwerking college Zuidplas

Zoals eerder bekend gemaakt hebben wij eind vorig jaar het vertrouwen opgezegd in het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas. Op ons initiatief zijn wij 9 februari jongstleden met een deel van het college in gesprek gegaan over deze onwenselijke situatie. Tijdens dit gesprek zijn de pijnpunten besproken en is van beide kanten de wens uitgesproken om de samenwerking weer voort te zetten. Voor ons is er nu weer een basis van vertrouwen waarop wij de samenwerking met het college graag weer voortzetten. Vanaf nu zullen we door middel van kwartaaloverleg met het college de lijnen kort houden.


Zuidplas - 19-04-2022

Herinrichting Moerkapelse Zijde

Naar aanleiding van de zorgen die wij hebben geuit met betrekking tot de wijze waarop de Moerkapelse Zijde in Moerkapelle is heringericht hebben wij inmiddels gesproken met de projectleider van de gemeente Zuidplas. Samen hebben we tekeningen beoordeeld en verbeterpunten besproken. Momenteel worden de nodige aanpassingen gedaan waardoor de toegankelijkheid alsnog verbeterd wordt. Ook de bushaltes worden dan alsnog toegankelijk gemaakt. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee.


Zuidplas - 19-04-2022

Onderzoek Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) Zuidplas

Het onderzoek dat de gemeente Zuidplas doet in het kader van het koplopertraject Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) brengen wij graag bij u onder de aandacht. Wij willen u dan ook vragen aan dit onderzoek mee te doen. Dit is namelijk een goed voorbeeld van “niet over ons, maar met ons”.

Oproep: Hoe kunnen wij de ondersteuning verbeteren? Denk mee!

De gemeente Zuidplas wil de ondersteuning in haar gemeente verbeteren. De onafhankelijke cliëntondersteuner is daarbij heel belangrijk. Een onafhankelijke cliëntondersteuner biedt bijvoorbeeld een luisterend oor en wijst de weg naar hulp. De onafhankelijk cliëntondersteuner ondersteunt ook in het aanvragen van hulp. Wij willen dat de onafhankelijke cliëntondersteuning de inwoners van de gemeente Zuidplas goed ondersteunt.

Om de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren, wil de gemeente Zuidplas beter in beeld krijgen waar inwoners behoefte aan hebben. Daarom gaat de gemeente graag met u in gesprek. U hoeft hiervoor niet te weten wat onafhankelijke cliëntondersteuning is. Het gesprek gaat bijvoorbeeld over uw wensen en behoeften bij ondersteuning vanuit de gemeente of andere organisaties. Bij interesse kan u contact opnemen met Danique Huffels, beleidsadviseur bij de gemeente Zuidplas. Dit kan door een mail te sturen naar danique.huffels@zuidplas.nl of te bellen naar 06 – 18 61 22 49.


22-02-2022

Maak de Individuele Studietoeslag vindbaar

Bericht van Ieder(in)

Ieder(in) pleit ervoor dat niet de gemeente maar het DUO de Individuele Studietoeslag gaat uitvoeren. Woensdag 23 februari debatteerde de Tweede Kamer over deze regeling.

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen dankzij een wetswijziging vanaf april dezelfde studietoeslag. De wetswijziging is een verbetering. Toch denken wij dat het geld niet bij de studenten terecht komt, zolang gemeenten de wet blijven uitvoeren. Ieder(in) pleit daarom voor een centrale uitvoering bij DUO. 23 februari 2022 debatteerde de Tweede Kamer over de Individuele Studietoeslag.

Lees hier het hele bericht van Ieder(in).


25-01-2022

Onzekerheid voor passagiers met complexe rolstoel

Bericht van Ieder(in)

In de Code Veilig Vervoer Rolstoelen staat niet meer dat alleen stoelen met een ISO-certificering veilig vervoerd kunnen worden. Dit is in theorie een verbetering, want complexe aangepaste rolstoelen krijgen niet altijd een ISO-certificering. Maar de code geeft helaas grote onzekerheid voor passagiers met een complexe aangepaste rolstoel: wat als de chauffeur je om veiligheidsoverwegingen niet meeneemt?

Meld als je geweigerd wordt

Ieder(in), Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekten Nederland en seniorenorganisatie KBO-PCOB praten met vervoerders en rolstoelfabrikanten over een oplossing voor deze onzekerheid. Ben je de afgelopen weken geweigerd door de chauffeur? Laat het Ieder(in) weten. Bel of mail het meldpunt: 085 – 400 70 22 of meldpunt@iederin.nl.


19-01-2022

Lancering 112-app

Bericht van Ieder(in)

Medio januari lanceerde de Politie de nieuwe 112NL-app. Met deze app kun je 112 per chat bereiken. Voor veel mensen met een gehoorbeperking of een spraakbeperking biedt deze app uitkomst. De app is een van de wensen van de 112-Alliantie. De app wordt nog verder ontwikkeld. Voor zeer slechthorende en dove mensen werkt de chatfunctie van de app nog niet goed op bepaalde smartphones.

Lees hier het hele bericht op de website van Ieder(in).


17-01-2022

Onverzekerde hulpmiddelen jagen gebruikers op kosten

Bericht van Ieder(in)

Het consumentenprogramma Kassa besteedde zaterdag 15 januari aandacht aan financiële problemen als gevolg van schade aan rolstoelen in de Wmo. Een rolstoel of ander hulpmiddel dat je in bruikleen hebt van de gemeente, kun je niet zelf verzekeren. Niet iedere gemeente zorgt voor een goede verzekering. Krijg je schade aan je hulpmiddel, dan kan het gebeuren dat je een rekening van duizenden euro’s krijgt voor reparatie.

Illya Soffer in Kassa: “Dat mag niet. Het kan niet zo zijn dat de persoon met de beperking de prijs betaalt voor schade aan een duur hulpmiddel, terwijl het onmogelijk is om je daartegen te verzekeren.”

Dit item is terug te kijken via de website van Ieder(in).


14-01-2022

Huisvestingswet: geen voorrang voor bepaalde beroepsgroepen

Bericht van Ieder(in)

Voor mensen met een beperking of chronische ziekte is het lastig om een betaalbare, toegankelijke woning te vinden. Een voorgenomen wetswijziging waardoor gemeenten aan bepaalde beroepsgroepen voorrang kunnen geven voor sociale huurwoningen, maakt dat hun kansen nog verder afnemen. Dat is onwenselijk en Ieder(in) pleit er daarom voor om deze wetswijziging niet door te voeren.

Op de website van Ieder(in) leest u hierover meer.


12-09-2021

Wij zoeken jou!


Het PGCZ wordt groter. Daar zijn wij erg blij mee. Dit betekent immers dat er draagvlak is voor de belangen van mensen met een handicap, chronisch zieken en mantelzorgers. We zijn een gesprekspartner aan vele tafels en worden veelvuldig gevraagd om advies. Dit doen wij ontzettend graag maar het kost ook veel tijd en energie. Nu wij ook in Waddinxveen actief zijn wordt er nog meer van ons gevraagd. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers in Waddinxveen en Zuidplas die ons willen ondersteunen.

De inzet van onze vrijwilligers wordt in overleg bepaald en daarbij houden we rekening met mogelijkheden en tijd. Ook mensen die maar af en toe kunnen helpen zijn van harte welkom. Onze vrijwilligers houden zich onder andere bezig met schouwen, advisering en het schrijven van blogs. Daarnaast zoeken wij ook nog vrijwilligers voor ons GIPS project. We bezoeken een aantal keren per jaar scholen in Waddinxveen en Zuidplas om voorlichting te geven aan kinderen over het leven met een handicap of chronische ziekte.

Wij willen ook graag ons bestuur uitbreiden en zijn daarvoor ook op zoek naar enthousiaste mensen. Uiteraard is het mogelijk om eerst als vrijwilliger aan te sluiten en te bepalen of een bestuursfunctie iets voor je is!

Ben je geïnteresseerd of wil je er eens over van gedachten wisselen? Neem dan contact op via 06-53705107 of info@pgcz.nl.


Zuidplas - 11-09-2021

Bezuinigingen Zuidplas, HHT/SAAM

Waar wij al bang voor waren is uitgekomen. Wethouder De Haas heeft de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage als mogelijke bezuiniging aangedragen in het Traject Keuzes Maken. Tot onze grote schrik staat ook de regeling SAAM (respijtzorg voor mantelzorgers) op die lijst. Als gekozen wordt om op beide regelingen te bezuinigen laat de gemeente onze mantelzorgers volledig in de kou staan. Dat zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten in het sociaal domein omdat overbelaste mantelzorgers uiteindelijk cliënt worden en een groter beroep zullen gaan doen op de regelingen in de WMO.


Uit de lijst met voorgestelde bezuinigingen blijkt sowieso dat het college het “iedereen doet mee” uit het eigen collegeprogramma niet meer zo belangrijk vindt. Wij hebben de wethouder en raadsleden hierover een brief gestuurd. Van de wethouder hebben wij geen antwoord mogen ontvangen. Met verschillende raadsleden zijn wij continu in gesprek over dit onderwerp. Wij begrijpen dat er moet worden bezuinigd maar dit kan en mag niet ten koste van kwetsbare inwoners gebeuren. De wijze waarop wethouder De Haas is omgegaan met de, unaniem aangenomen, motie om de versobering van de HHT regeling opnieuw te bekijken is door D66 geagendeerd voor de volgende raadsvergadering, 14 september 2021.


07-04-2021

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Er zijn situaties waarin we allemaal wel eens hulp nodig hebben. Een luisterend oor, een goed advies, of hulp bij een aanvraag voor een regeling waar we geen wijs uit worden. Steeds meer mensen melden zich bij ons met individuele hulpvragen. Wij wijzen deze mensen graag de weg en verwijzen ze naar, of brengen ze in contact met, de juiste instanties of personen. Hierbij merken wij vaak op dat de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen gemeenten niet zo bekend is als deze zou moeten zijn.

Gemeente hebben de verplichting om gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan hun inwoners. Schroom dus niet om hiervan gebruik te maken wanneer u vastloopt in procedures of aanvragen.

Klik hier voor informatie over de cliëntondersteuning in Waddinxveen.

Klik hier voor informatie over de cliëntondersteuning in Zuidplas.


15-02-2021

Artikel van Ieder(in)

Bezuinigingen in het sociaal domein raken mensen met een beperking hard

Steeds vaker lopen mensen met een beperking aan tegen bezuinigingen in het sociaal domein. Dat belemmert hun volwaardige deelname aan de samenleving. Ieder(in) heeft daarom op verschillende manieren signalen verzameld over bezuinigingen op maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatievoorzieningen.

Achterban trekt aan de bel

In het najaar van 2020 trokken steeds meer lidorganisaties bij Ieder(in) aan de bel vanwege – soms ingrijpende – bezuinigingen in het sociaal domein van hun gemeente. Reden voor Ieder(in) om hierover een peiling te houden onder lokale belangenbehartigers en een ledenbijeenkomst te organiseren. De uitkomsten van die peiling en de inbreng tijdens de bijeenkomst, geven samen met individuele signalen die Ieder(in) heeft ontvangen eenzelfde beeld. Namelijk een van flinke bezuinigingen op allerlei vormen van ondersteuning in de gemeenten.

Bezuinigingen op hulp bij huishouden, hulpmiddelen en vervoer

Wat betreft de Wmo vallen allereerst de bezuinigingen op de hulp bij het huishouden op. Dat hangt onder andere samen met de discussie over het abonnementstarief Wmo. Die zou volgens veel gemeenten leiden tot een toestroom van nieuwe cliënten voor hulp bij het huishouden. Daardoor nemen de Wmo-uitgaven toe.

Als tweede komen bezuinigingen op hulpmiddelen naar voren. Steeds vaker worden eenvoudiger hulpmiddelen hergebruikt of via een depot beheert. Daardoor krijgen inwoners niet altijd een passend hulpmiddel. Met hulpmiddelenleveranciers is het daarnaast vooral bij complexe aanvragen lastig om goede afspraken te maken over maatwerk.

Bezuinigingen op aanvullend vervoer komen als derde naar voren. Gemeenten verscherpen de voorwaarden, verlagen of maximeren het aantal kilometers of verhogen de eigen bijdrage. Ook zetten gemeenten vervoersvoorzieningen in als algemene voorziening, die voorheen maatwerk waren. Deze bezuinigingen hebben een vlucht genomen sinds de coronacrisis. De zelfstandige mobiliteit gaat daarmee sterk achteruit.

Jeugdhulp: draaglast neemt toe, hulp schiet te kort

Op jeugdhulp lijkt op allerlei manier gekort te worden: langer verwijzen naar eigen kracht, minder toekennen van maatwerkvoorzieningen en oprekken van het begrip gebruikelijke zorg. In alle gevallen komt het erop neer dat ouders minder beroep kunnen doen op ondersteuning. Zeker voor ouders met een kind met een intensieve hulpvraag neemt daardoor hun draaglast toe en krijgen zij vaak niet de hulp die ze nodig hebben.

PGB wordt ontmoedigd

Het valt op dat sommige gemeenten het persoonsgebonden budget ontmoedigen. Dat geldt zowel voor maatschappelijke ondersteuning als voor jeugdhulp. Dit is niet in lijn met de wetgeving, waarin het PGB een volwaardig alternatief is voor zorg in natura. Het ontmoedigingsbeleid raakt vooral inwoners met meer gecompliceerde hulp- en ondersteuningsvragen, waarvoor de zorg in natura die de gemeente heeft ingekocht niet voldoet.

Participatiewet

Ondanks de invoering van de Participatiewet komt er uit de enquête en andere signalen naar voren dat gemeenten steeds strengere eisen stellen om in aanmerking te komen voor participatievoorzieningen. Ook is er minder budget voor re-integratievoorzieningen. Zo wordt de kans op werk verder verkleind. Bezuinigingen op bijzondere bijstand komen ook voor. Hierdoor vervallen mogelijk meer mensen in armoede.

De signalen en uitkomsten van de enquête en bijeenkomst nemen we mee in onze lobby en overleggen met ministeries en maatschappelijke organisaties.


08-02-2021

Kijk met ons mee!

Om de belangen van onze achterban zo goed mogelijk te behartigen is het van belang dat we zaken inzichtelijk kunnen maken bij gemeenten en belanghebbende organisaties. Wij ondersteunen onze projecten daarom meestal met beeldmateriaal. Dit maken wij zelf.

Maar wie weten nu het beste waar de problemen zitten? Waar de stoep niet goed afloopt, welke bushalte niet toegankelijk is, waar de geleide-lijnen niet of niet volledig aanwezig zijn en alle andere zaken waar je als gehandicapte of chronisch zieke, letterlijk of figuurlijk, tegenaan loopt. Dat zijn natuurlijk de inwoners van Waddinxveen en Zuidplas!

Daarom willen wij u vragen om ons foto’s, van al dit soort situaties, toe te sturen via info@pgcz.nl. Zet u daar alstublieft de datum bij wanneer de foto is gemaakt, de exacte locatie waar de foto is gemaakt en uw toestemming om de foto te mogen gebruiken.


07-02-2021

Lokale Inclusie Agenda; denk mee!


De gesprekken met de gemeente Zuidplas over de, in 2021, in te voeren Lokale Inclusie Agenda laten op zich wachten. Wij gaan er echter vanuit dat deze op korte termijn zullen gaan starten. De Lokale Inclusie Agenda moet er voor gaan zorgen dat in de gemeente Zuidplas, iedereen mee kan doen. Wij hebben uiteraard onze wensenlijst al klaar maar willen heel graag weten wat de inwoners met een handicap of chronische ziekte en de mantelzorgers in de gemeente Zuidplas willen terugzien in de Lokale Inclusie Agenda.

Wij zouden het daarom erg op prijs stellen als u dat aan ons wilt laten weten. U kunt reageren via info@pgcz.nl.


Meldpunt ieder(in)

Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je beperking? Stuit je bijvoorbeeld op problemen bij je aanvraag van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of stuit je op een ander probleem dat je belemmert om gewoon als ieder ander mee te kunnen doen? Sinds januari 2020 kun je terecht bij het Meldpunt ieder(in).

Het meldpunt van Ieder(in) is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 – 400 70 22, op:

  • dinsdag en donderdag tussen 9 – 12 uur en 14 – 16 uur
  • vrijdag tussen 9 – 12 uur.

Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl

De medewerkers van het Meldpunt ieder(in) helpen je verder op weg. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet aankloppen.

Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. Zij doen dat volgens de regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zijn voor ieder(in) belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken zij anoniem in hun lobby. Je kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat en ze moeten vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Het meldpunt van Ieder(in) staat daarom open voor vragen en signalen met betrekking tot alle levensterreinen.

Blijf op de hoogte!

Het PGCZ behartigt de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als collectief door het creëren van bewustwording bij, en samenwerking en overleg met, de gemeente en belanghebbende organisaties en instanties.

Onze website heeft u al gevonden. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram voor actuele informatie.

Het PGCZ brengt zes keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u de nieuwsbrief vers van de pers ontvangen? Meld u dan nu, kosteloos en vrijblijvend, aan als vriend van de stichting!

U kunt uw vragen, opmerkingen en ervaringsverhalen met ons delen via ons contactformulier of per e-mail.