Projecten Waddinxveen

Leerlingenvervoer

Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding aanvragen.


10-01-2022

Touringcars leerlingenvervoer Waddinxveen in de ban

Wat een goed nieuws kregen we maandag 10 januari te horen! De touringcars die in Waddinxveen werden ingezet voor het leerlingenvervoer waren per direct vervangen voor de normale taxibusjes. Wat zijn wij blij voor de kinderen en hun ouders dat aan deze zeer onwenselijke situatie een einde is gekomen. Wel zijn wij het gesprek nog aangegaan met de verantwoordelijk beleidsmedewerker van de gemeente Waddinxveen. Insteek van dit gesprek was achterhalen hoe het zover heeft kunnen komen en hoe dit in de toekomst voorkomen gaat worden. We hebben bevestigd gekregen dat de betrokken ouders geen eigen bijdrage in rekening wordt gebracht over de periode dat de touringcars zijn ingezet. Wij hebben aangedrongen op het vergoeden van extra kosten die betrokken ouders eventueel hebben moeten maken, betere communicatie naar ouders en bij een nieuw verzoek van de vervoerder tot het inzetten van touringcars dit te weigeren. Ook hebben wij een gesprek aangevraagd met de verantwoordelijken van de vervoerder. Inmiddels is ons gemeld dat ook de eigen bijdrage voor de rest van het schooljaar zal worden kwijtgescholden.


12-09-2021

Leerlingenvervoer weer niet op orde

“Connexxion zet tijdelijk touringcars in voor het leerlingenvervoer. Dit komt door een personeelstekort bij Connexxion. De ouders van de kinderen waar het over gaat, krijgen bericht. We begrijpen dat dit vervelend is voor u en uw (kind)eren is. De gemeente werkt dan ook samen met Connexxion hard aan een oplossing. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Connexxion 088- 600 09 89.”

Met grote verbazing namen wij kennis van bovenstaand bericht van de gemeente Waddinxveen op hun Facebookpagina. We hebben direct navraag gedaan bij de afdeling leerlingenvervoer van Connexxion. Ons werd verteld dat het om twee bussen gaat, die zullen worden ingezet vanaf diverse opstapplaatsen in Waddinxveen naar drie scholen, te weten De Ark, De Oostvogel en het Taalplein. Ook gaf men aan dat de gemeente hen de zwarte piet toeschoof terwijl de gemeente op het laatste moment nog 70 kinderen had aangemeld bij Connexxion voor gebruik van leerlingenvervoer. Desgevraagd kon men niet vertellen of dit om een tijdelijke oplossing ging.

Wij vinden deze gang van zaken totaal onacceptabel. Kinderen die aangewezen zijn op het leerlingenvervoer hebben daar een achterliggende reden voor. Deze kinderen zijn gebaat bij structuur in een veilige omgeving, veelal met zo min mogelijk prikkels. Deze kinderen vervoeren in een touringcar vanaf een opstapplaats, in strijd met het deur tot deur beleid waar het leerlingenvervoer aan gebonden is, voldoet aan geen van de uiterst belangrijke voorwaarden die voor deze kinderen van groot belang zijn.

Personeelstekort kan geen argument zijn, zo kort na de aanbesteding. Connexxion had, inschrijvend op deze aanbesteding, rekening moeten houden met grote groei, en het daarvoor benodigde personeel moeten aannemen.

Wij zullen zo snel mogelijk in gesprek gaan met de contractmanager, Connexxion en de wethouder.

Deze situatie moet zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt!