Projecten Zuidplas

Advies herinrichtingen


19-04-2022

Herinrichting Moerkapelse Zijde

Naar aanleiding van de zorgen die wij hebben geuit met betrekking tot de wijze waarop de Moerkapelse Zijde in Moerkapelle is heringericht hebben wij inmiddels gesproken met de projectleider van de gemeente Zuidplas. Samen hebben we tekeningen beoordeeld en verbeterpunten besproken. Momenteel worden de nodige aanpassingen gedaan waardoor de toegankelijkheid alsnog verbeterd wordt. Ook de bushaltes worden dan alsnog toegankelijk gemaakt. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee.