Projecten Zuidplas

Bushaltes

Al enige tijd is het PGCZ als gesprekspartner betrokken bij de aanpassingen van de bushaltes in de gemeente Zuidplas. PGCZ zet dit project onverminderd voort. Tot dat alle bushaltes in de gemeente toegankelijk zijn. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de vorderingen.


19-04-2022

Weer een stap vooruit

We hebben samen met verantwoordelijk medewerkers van de gemeente Zuidplas een ontwerp vastgesteld van een toegankelijke bushalte. Alle bushaltes in Zuidplas zullen worden bekeken en daar waar mogelijk aangepast aan de toegankelijkheidseisen. Zodra er aanpassingen worden gedaan zullen wij worden betrokken om ze in de praktijk te testen. Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met het initiatief dat de gemeente Zuidplas hierin neemt.


07-04-2021

Toegankelijke bushaltes

Op 16 april gaat het PGCZ in gesprek met wethouder Schuurman en betrokken beleidsmedewerkers over de toegankelijkheid van de bushaltes in de gemeente Zuidplas. Het doel van dit gesprek is te komen tot een basisontwerp voor een toegankelijke bushalte waarmee betrokken projectleiders in de toekomst kunnen gaan werken. Ook zal het aanpassen van de, volgens de gemeente, reeds toegankelijke, bushaltes wat ons betreft onderwerp van gesprek zijn.

Wij hebben er vertrouwen in dat we in samenwerking met de gemeente gaan komen tot daadwerkelijk toegankelijke bushaltes.


03-03-2021

Opnieuw op de agenda

Naar aanleiding van een gezamenlijke schouw heeft SP Zuidplas het college in de raadsvergadering van 2 maart 2021 vragen gesteld over de toegankelijkheid van de bushaltes in de gemeente Zuidplas. De beantwoording van de wethouder was voor het PGCZ teleurstellend en gaf aanleiding hierover een bericht te plaatsen op onze social media kanalen. Hierop heeft de wethouder direct contact met ons opgenomen. Op zeer korte termijn gaan wij met hem en zijn beleidsmedewerkers afspraken maken met betrekking tot het aanpassen van de bushaltes in de gemeente Zuidplas.

Luister hier het interview met Serena Rodenburg van SP Zuidplas bij Dichtbij het nieuws.

Lees ook het artikel en bekijk de video over dit onderwerp bij Gouwe IJsselnieuws.


07-02-2021

Politiek stelt vragen over toegankelijkheid bushaltes

Voor januari 2021 had het PGCZ met ROCOV een schouw gepland van alle bushaltes in Zuidplas om zodoende te komen tot een rapport van aanbevelingen voor de gemeente. Deze schouw hebben we echter moeten uitstellen naar aanleiding van de coronamaatregelen. Zodra het mogelijk is zullen we deze schouw alsnog uitvoeren.

Wel hebben wij inmiddels medewerkers van de gemeente Zuidplas geadviseerd over bestrating en belijning van bushaltes en is ons toegezegd dat dit bij volgende inrichtingsplannen zal worden meegenomen. Een gewijzigde dienstregeling van het openbaar vervoer in Zuidplas was voor de SP Zuidplas reden om vragen te stellen aan het college. Hierbij werden ook vragen gesteld over de toegankelijkheid van de bushaltes in de gemeente.

De antwoorden die de SP kreeg waren nagenoeg gelijk aan de informatienotie van de wethouder in juli 2020 waar wij diverse onjuistheden in aantroffen. Hieruit is een samenwerking met de SP op dit project voortgekomen en wij zullen op zeer korte termijn met hen een schouw uitvoeren om duidelijk te maken wat er aan de bushaltes mankeert.


21-12-2020

Eerste stappen zijn gezet

Het college heeft onze brief inmiddels beantwoord en geeft daarbij aan dat zij onze input graag willen ontvangen om te kijken of er gewenste aanpassingen kunnen worden gedaan. Begin 2021 zullen wij met ROCOV Midden Holland een grote schouw uitvoeren van de bushaltes in Zuidplas. Deze schouw zal leiden tot een rapport van aanbevelingen die zal worden aangeboden aan de gemeente. Zij hebben reeds aangegeven dit rapport met belangstelling tegemoet te zien. In januari geven wij input op het herstraatprogramma van de gemeente en daarin zullen wij aanpassingen meenemen waardoor de bereikbaarheid van bushaltes verbetert kan worden.


24-09-2020

Toegankelijkheid bushaltes

PGCZ vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van de bushaltes in onze gemeente.

Op 15 juli 2020 stuurde de wethouder een informatienota aan de gemeenteraad waarin staat dat er inmiddels 16 bushaltes op 8 haltelocaties zijn geoptimaliseerd. Wij hebben de genoemde haltes geschouwd en zijn van mening dat er op de meeste van deze haltes nog altijd niet gesproken kan worden van een toegankelijke bushalte. Ook hebben wij ROCOV Midden Holland gevraagd een advies uit te brengen naar aanleiding van de informatienota. Hieruit kwam naar voren dat er nogal wat aan te merken is op de informatienota. Onze voorzitter heeft een interview gegeven aan Gouwe IJsselnieuws. Daarnaast hebben wij onze bevindingen onder de aandacht gebracht van diverse politieke partijen in Zuidplas. Vervolgens hebben we een brief met onze vragen aan het college en gemeenteraad gestuurd.

Naar aanleiding van de antwoorden die wij hierop krijgen zullen we verdere stappen gaan overwegen.

Eerste toegankelijke bushalte gemeente Zuidplas

Op 15 maart 2019 is de eerste toegankelijke bushalte in gebruik genomen.


Wethouder Jan Willem Schuurman van Verkeer&Vervoer is blij dat met de in totaal vijftien bushaltes, het openbaar vervoer in Zuidplas beter toegankelijk is geworden voor gehandicapten. “Juist deze groep inwoners is afhankelijk van het openbaar vervoer als zij ergens naartoe willen. In de gemeente Zuidplas worden daarom bushaltes beter toegankelijk gemaakt voor deze doelgroep”.


Lees het hele artikel op Omroep Zuidplas.