Projecten Zuidplas

Huishoudelijke Hulp Toelage

De Huishoudelijke Hulp Toelage, beter bekend als HHT, is een toelage die u kunt ontvangen bij het inhuren van huishoudelijke hulp. De regeling HHT maakt het mogelijk huishoudelijke hulp in te kopen tegen een gereduceerd tarief.


11-09-2021

Bezuinigingen Zuidplas, HHT/SAAM

Waar wij al bang voor waren is uitgekomen. Wethouder De Haas heeft de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage als mogelijke bezuiniging aangedragen in het Traject Keuzes Maken. Tot onze grote schrik staat ook de regeling SAAM (respijtzorg voor mantelzorgers) op die lijst. Als gekozen wordt om op beide regelingen te bezuinigen laat de gemeente onze mantelzorgers volledig in de kou staan. Dat zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten in het sociaal domein omdat overbelaste mantelzorgers uiteindelijk cliënt worden en een groter beroep zullen gaan doen op de regelingen in de WMO.

Uit de lijst met voorgestelde bezuinigingen blijkt sowieso dat het college het “iedereen doet mee” uit het eigen collegeprogramma niet meer zo belangrijk vindt. Wij hebben de wethouder en raadsleden hierover een brief gestuurd. Van de wethouder hebben wij geen antwoord mogen ontvangen. Met verschillende raadsleden zijn wij continu in gesprek over dit onderwerp. Wij begrijpen dat er moet worden bezuinigd maar dit kan en mag niet ten koste van kwetsbare inwoners gebeuren. De wijze waarop wethouder De Haas is omgegaan met de, unaniem aangenomen, motie om de versobering van de HHT regeling opnieuw te bekijken is door D66 geagendeerd voor de volgende raadsvergadering, 14 september 2021.


07-04-2021

Huishoudelijke Hulp Toelage

Al enige tijd geleden werd door de gemeenteraad van Zuidplas, unaniem, een motie aangenomen waarin wethouder De Haas de opdracht kreeg om de wijziging van de HHT-regeling opnieuw te bekijken en het gesprek aan te gaan met Steunpunt mantelzorg en betrokkenen. Op 1 april heeft dit gesprek plaatsgevonden waarbij ook wij waren uitgenodigd. In een constructief gesprek hebben wij, samen met Steunpunt mantelzorg, de wethouder uitgelegd waarom de doorgevoerde wijziging in de HHT-regeling mantelzorgers in de problemen kan brengen. Ook hebben we een alternatief aangedragen.

Wethouder De Haas stond hiervoor open en gaat mogelijke wijzigingen bespreken. Wij hebben gevraagd om voor de gebruikers van de regeling, die dit jaar in de problemen komen, tot een tijdelijke oplossing te komen. Hierover worden wij door de wethouder op korte termijn geïnformeerd.

Bent u mantelzorger en komt u door de gewijzigde HHT-regeling niet uit met de 26 uur huishoudelijke hulp die overblijft? Meld u dan zo spoedig mogelijk bij Steunpunt mantelzorg. Zij houden u dan op de hoogte van de, eventuele, tijdelijke oplossing.


03-03-2021

Wethouder maakt geen haast

In de raadsvergadering van de gemeente Zuidplas op 19 januari 2021 werd een motie, unaniem, aangenomen met betrekking tot de versobering van de HHT regeling. Verantwoordelijk wethouder De Haas moest in overleg met Steunpunt Mantelzorg en gebruikers opnieuw naar de regeling kijken en de raad hierover informeren. Dit is nog niet gebeurd. Omdat het gaat om de regeling voor het lopende kalenderjaar roepen wij de wethouder op om haast te maken. Raadslid Bon van D66 Zuidplas vroeg de wethouder op 2 maart 2021, in de raadsvergadering, wanneer de informatienota kan worden verwacht. Ook wij gaan graag met de wethouder in gesprek over deze regeling! Zorg dat mantelzorgers niet overbelast raken!


07-02-2021

Wethouder teruggefloten

Na intensieve samenwerking met meerdere politieke partijen en steunpunt mantelzorg is de aanpassing van de HHT regeling als agendapunt behandeld tijdens de raadsvergadering op 20 januari 2021. ChristenUnie/SGP, D66, PvdA/GroenLinks en SP Zuidplas hebben een motie ingediend. Zij willen dat de wethouder de regeling en aanpassing opnieuw gaat bekijken en hierover in gesprek gaat met steunpunt mantelzorg en de gebruikers van de regeling. Wij zijn erg blij dat de motie door de gemeenteraad, unaniem, is aangenomen. Uitspraken van de wethouder tijdens de raadsvergadering verbaasden ons zeer en daarom hebben wij op 7 februari 2021 onderstaande brief aan het college en de gemeenteraad gestuurd.


20-12-2020

Artikel Gouwe IJsselnieuws

Ook de media heeft de ontwikkelingen rondom de HHT voor 2021 opgepikt.

"Het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken (PGCZ) maakt zich zorgen over de versobering van de Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT) door de gemeente Zuidplas. Deze is per 2021 aangepast maar niet gecommuniceerd naar de ontvangers.

Volgens voorzitter Danny Rombouts is de toelage aangepast van 1 voucher per ontvanger naar 1 voucher per adres. “Veel mantelzorgers maken gebruik van deze regeling. Hen wordt nu geadviseerd een WMO indicatie aan te vragen maar daar zullen veel mantelzorgers pas voor in aanmerking komen als zij al overbelast zijn” aldus Rombouts."

Lees hier het gehele artikel op Gouwe IJsselnieuws.


16-12-2020

Huishoudelijke Hulp Toelage voor 2021

16 december 2020 hebben wij vernomen dat de Huishoudelijke Hulp Toelage voor 2021 wijzigt. Er kan nog maar één toelage voor 26 uur per adres worden aangevraagd. Hierdoor ontstaan voor veel mensen problemen. Ook wordt dit aangepaste beleid vanuit de gemeente niet actief gecommuniceerd naar belanghebbenden die zelf geen navraag doen. Wij hebben hier grote problemen mee en hebben dit opgepakt. Wij komen graag in contact met iedereen die hierdoor gedupeerd raakt. We zullen een collectief bezwaar ook overwegen.

Meld u bij ons via het contactformulier of info@pgczuidplas.nl.