Projecten Zuidplas

Inclusief Onderwijs

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs in Nederland inclusief moet worden. Het beste van regulier en speciaal onderwijs moet in inclusief onderwijs worden samengebracht!


15-01-2021

Op weg naar inclusief onderwijs


Regelmatig komen wij in contact met mensen die problemen ondervinden bij het vinden van passend onderwijs voor hun kind. Het gaat dan om scholen die niet willen of kunnen plaatsen, samenwerkingsverbanden die niet doen wat ze zouden moeten doen, problemen met het krijgen van de juiste hulp van de gemeente of het krijgen van een beschikking.

Wij maken ons grote zorgen om het toenemend aantal klachten en problemen met betrekking tot het passend onderwijs. Deze kwetsbare groep kinderen moet op een veilige plek het onderwijs krijgen dat bij hen past. Wij zijn van mening dat gemeenten hierin een grotere rol moeten spelen dan ze nu vaak doen. Daarom komen wij graag in contact met mensen die, op welke manier dan ook, ervaring hebben met het passend onderwijs, als inwoner van Waddinxveen of Zuidplas. U kunt reageren via info@pgcz.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Zie ook het artikel "Op weg naar inclusief onderwijs" op de website van Ieder(in)