Projecten Zuidplas

Leerlingenvervoer

Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding aanvragen.


11-01-2021

Wethouder vindt kwaliteit leerlingenvervoer belangrijker dan prijs

Op 11 januari 2021 hebben wij een gesprek gevoerd met wethouder Verbeek, een beleidsmedewerker en, door ons uitgenodigde, ervaringsdeskundigen. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de gemeente Zuidplas niet van alle problemen op de hoogte is die gebruikers van het leerlingenvervoer ervaren.

Wij hebben erop gewezen dat gebruikers niet altijd hun klacht bij de gemeente willen of durven neer te leggen. De wethouder gaf aan het niet wenselijk te vinden dat mensen hun klachten niet bij de gemeente kenbaar maken. Hij zegde toe intern te gaan bespreken hoe de drempel kan worden verlaagd. De komende maanden zal de aanbesteding van het doelgroepenvervoer plaatsvinden. De wethouder zegde toe dat kwaliteit leidend zal zijn en niet de prijs. Het PGCZ zal de aanbesteding nauw volgen. Afgesproken is regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over het leerlingenvervoer.

Op 29 januari 2021 hebben wij de beantwoording ontvangen van onze vragen aangaande het leerlingenvervoer die wij op 23 september 2020 aan het college stuurden. De antwoorden zijn voor ons niet bevredigend en roepen nieuwe vragen op. Wij leggen deze neer bij de Gemeenteraad.


11-01-2021

In gesprek met de wethouder

Op 11 januari is het bestuur van het PGCZ, samen met een aantal ervaringsdeskundigen, in gesprek gegaan met wethouder Verbeek en een beleidsmedewerker van de gemeente Zuidplas, over de kwaliteit van het leerlingenvervoer. De wethouder heeft tijdens dit prettige gesprek benadrukt dat bij de, op korte termijn, naderende aanbesteding van het doelgroepenvervoer de gunning zal plaatsvinden op kwaliteit en niet op prijs. Daarnaast zal hij binnen de gemeente het gesprek aangaan over het feit dat mensen niet met hun klachten bij de gemeente aankloppen. Hierbij zal worden gekeken wat nodig is om ervoor te zorgen dat mensen met hun klachten bij de gemeente terecht kunnen.


21-12-2020

We praten mee

Onze brief aan het college is nog niet beantwoord. Wel hebben wij onlangs een gesprek gevoerd met wethouder Verbeek over de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Hierin heeft de wethouder aangegeven een vervolggesprek met ons te willen voeren waarin mogelijkheden worden besproken om de kwaliteit van het leerlingenvervoer structureel te verbeteren. Hierbij zijn ervaringsdeskundigen van harte welkom om mee te praten en denken. Daarnaast heeft de wethouder toegezegd het PGCZ te betrekken in de komende aanbesteding van het leerlingenvervoer.


24-09-2020

Kwaliteit leerlingenvervoer kan beter

Nadat wij vorig jaar in oktober een brief aan het college hadden gestuurd met betrekking tot de vele klachten die wij ontvingen over het leerlingenvervoer, en wij uit de antwoorden opmaakten dat het college werk ging maken van kwaliteitsverbetering waren wij vol vertrouwen dat die er ook zou komen. Niets is minder waar.

Er bereiken ons de afgelopen weken weer veel klachten en die zijn inhoudelijk niet veel anders dan die van vorig jaar. Wij hebben het college dus opnieuw een brief gestuurd met de vraag wat er het afgelopen jaar is gedaan aan kwaliteitsverbetering en hoe men de problemen, die er kennelijk nog steeds zijn, wil gaan oplossen. Wij wachten de antwoorden van het college in deze af.