Projecten Zuidplas

Openbaar vervoer dienstregeling


03-01-2021

Wijziging dienstregeling openbaar vervoer

Op 3 januari 2021 bereikte ons het bericht dat Arriva de dienstwijziging had aangepast. Dit was op geen enkele wijze gecommuniceerd met de inwoners. Het vervallen van één van de buslijnen in Moerkapelle en het aldaar inzetten van 8-persoonsbusjes in het weekend was voldoende reden voor de SP Zuidplas om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Het PGCZ heeft hiervoor de nodige informatie verstrekt. Ook een provinciaal statenlid van de SP heeft ons benaderd voor de nodige aanvullende informatie. Inmiddels zijn de schriftelijke vragen van de SP Zuidplas beantwoord en beraden wij ons op een eventueel vervolg.