Projecten Zuidplas

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De WMO maakt gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning aan al hun burgers. De wet geldt sinds 2007. Het doel is dat iedereen, al dan niet geholpen door familie, vrienden of bekenden, kan meedoen aan de samenleving.

De WMO geldt voor alle burgers: gezonde mensen en mensen met beperkingen, door ouderdom, een (verstandelijke) beperking, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem, en ouders en kinderen met opvoed problemen.

Zorgt u langdurig en intensief voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het betreft hier geen alledaagse zorg, maar zorg die wordt verleend, omdat dat door omstandigheden nodig is. Ook mantelzorgers vallen onder de WMO.

Het PGCZ hoort steeds meer klachten over de uitvoering van de WMO. Ook hebben veel mensen problemen met het aanvragen van WMO voorzieningen. De procedures en formulieren zijn niet voor iedereen duidelijk. Graag ontvangen wij uw ervaringen, zowel positief als negatief, met betrekking tot de WMO. Wij zijn reeds in gesprek met de verantwoordelijk wethouder op dit gebied en zullen op korte termijn met medewerkers van de betreffende afdeling in gesprek gaan. Wij willen hierdoor zorgen voor meer duidelijkheid en informatie voor onze doelgroep.

Voor specifieke vragen over de WMO kunt u ook terecht op het WMO-inloopspreekuur van de gemeente Zuidplas. Dit inloopspreekuur is elke maandag van 10:00 uur tot 12:00 uur bij de klantenbalie op het Raadhuisplein 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel.


21-12-2020

Samenwerking in de maak

Het PGCZ heeft in gesprek met beleids- en kwaliteitsmedewerkers van de afdeling WMO diverse problemen en ervaringen uiteengezet. Er is toegezegd deze input mee te nemen in intern overleg. Ook is afgesproken dat het PGCZ een vast contactpersoon op het gebied van WMO krijgt zodra de op te richten stichting met betrekking tot het sociaal domein, naar verwachting in april, gerealiseerd is. Daarnaast is een rechtstreekse lijn voor het PGCZ beschikbaar naar de kwaliteitsmedewerkers WMO.


12-07-2020

In gesprek

Het PGCZ gaat in gesprek met de afdeling WMO van de gemeente Zuidplas. In september 2020 staat een eerste gesprek gepland waarin wij het belang van minder ingewikkelde procedures willen benadrukken. Ook willen wij bespreken of wij, in samenwerking met de afdeling WMO, voorlichting kunnen gaan geven over de werking van de WMO.

Heb je vragen of opmerking met betrekking tot de WMO? Laat het ons weten. Wij zullen dit meenemen in onze gesprekken.