Projecten Zuidplas

Samenwerking gemeente


14-12-2020

Samenwerking met de gemeente Zuidplas

In de afgelopen periode is de samenwerking met de gemeente Zuidplas op diverse manieren geïntensiveerd.

Input herstraatprogramma

Het PGCZ is door de gemeente Zuidplas gevraagd input te geven voor het herstraatprogramma 2021. In januari 2021 gaan wij om de tafel met betrokken ambtenaren om gezamenlijk te bepalen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht aan de bestrating in de gemeente. Hierbij zullen wij ons hard maken voor verbetering van toegankelijkheid. Zo zijn er verbeterslagen te maken in onder andere de bereikbaarheid van de inmiddels toegankelijk gemaakte bushaltes en speeltuinen. Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

D.I.O.R.

In het nieuwe Duurzaam Handboek Inrichting Openbare Ruimte (D.I.O.R.) zijn vernieuwde richtlijnen binnen een digitaal platform geplaatst. Het thema toegankelijke openbare ruimte Zuidplas heeft hierbij een prominente plaats gekregen. Deze tool waarborgt dat de (ontwerp)richtlijnen voor de openbare ruimte binnen toekomstige reconstructie- en herontwikkelingsprojecten worden toegepast. In dit handboek wordt aangegeven dat naast de CROW richtlijnen, indien nodig, het PGCZ in de ontwerpfase van een project bevraagd kan worden.

Contactpersoon

Sinds november heeft het PGCZ een vast contactpersoon op ambtelijk niveau binnen de gemeente Zuidplas. Met deze contactpersoon zal periodiek overleg plaatsvinden waardoor wij in staat zijn signalen laagdrempelig te delen en op een nog constructievere wijze te kunnen samenwerken met de gemeente.