Projecten Zuidplas

Schone Lucht Akkoord

Schone lucht is van levensbelang. Voor iedereen.

Ook al is de lucht de laatste tientallen jaren veel schoner geworden, toch is luchtverontreiniging nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico in ons land. Onze lucht kán en móet schoner. Daarom ondertekende het kabinet met provincies en gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Doel van het akkoord is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren.

Bron: schoneluchtakkoord.nl

De Gemeente Zuidplas heeft het Schone Lucht Akkoord in januari 2020 mede ondertekend.


21-12-2020

Begin gemaakt

Nadat een motie van PVDA-GroenLinks met betrekking tot het schone lucht akkoord door de gemeenteraad was aangenomen heeft de gemeente Zuidplas een campagne gestart om haar inwoners bewust te maken van het belang van verantwoord stoken. Het PGCZ blijft aandacht vragen voor de gevolgen van houtstook voor de gezondheid.24-09-2020

Maatregelen tegen fijnstof noodzakelijk

In januari 2020 heeft de Gemeente Zuidplas het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Hierin zijn maatregelen opgenomen om de uitstoot van fijnstof te reduceren.

Het PGCZ is van mening dat de gemeente nog te weinig doet om uitvoering te geven aan dit akkoord. Met name met betrekking tot de uitstoot van het stoken van hout wordt te weinig gedaan om dit te reduceren. Veel mensen met een chronische aandoening hebben veel last van de uitstoot van houtkachels en haarden. Los van de gezondheidsrisico’s voor de stoker zelf verergert het stoken gezondheidsklachten van veel mensen met een chronische ziekte.

Wij zijn van mening dat de gemeente moet inzetten op voorlichting en bewustwording van de inwoners over de gevolgen, hulp bij het bespreekbaar maken van overlast in buurten en het plaatsen van het stookalert op de website en social media. Wij werken in dit project nauw samen met Duurzaamheidsplatform Zuidplas en hopen de politiek bewust te maken van de noodzaak voor verdere maatregelen.

Op 23 september 2020 verscheen een artikel in AD Gouda waarvoor onze voorzitter is geïnterviewd.