Projecten Zuidplas

Stichting ZO!


Zuidplas - 19-04-2022

Verontrustende signalen over
Stichting ZO!

Naar aanleiding van zeer verontrustende signalen die bij ons binnenkwamen over de dienstverlening van Stichting ZO! zijn wij een meldpunt ZO gestart. Ook hier kwamen veel zorgwekkende signalen binnen over de dienstverlening, de wachtlijsten en de klachtenprocedure van Stichting ZO! Omdat wij de ontvangen signalen zo ernstig vinden en deze ook deels afkomstig zijn van medewerkers van Stichting ZO! hebben wij het college van Burgemeesters en Wethouders en de Gemeenteraad van Zuidplas hierover een brief gestuurd. Deze brief is aanleiding geweest voor de Gemeenteraad om schriftelijke vragen te stellen aan het college welke in de gemeenteraadsvergadering van 15 februari moesten worden beantwoord. De beantwoording van de wethouder en het ontwijken van de daadwerkelijke vragen was kenmerkend.

Wij blijven ons hardmaken voor het beter functioneren van Stichting ZO! Het meldpunt blijft actief. Loopt u dus tegen problemen aan bij Stichting ZO! dan kunt u dit melden via info@pgcz.nl.


12-09-2021

Van het kastje naar de muur

De korte route naar multidisciplinaire hulp voor inwoners, Stichting ZO, verwijst mensen naar de huisarts omdat zij wegens personeelstekort kampen met een lange wachtlijst. De gemeente Zuidplas roept inwoners al jaren op om niet via de huisarts jeugdhulp aan te vragen, maar direct aan te kloppen bij Sociaal Team en nu dus Stichting ZO.

We hebben hier duidelijk te maken met een ontoegankelijk hulpstelsel.
Het met veel bombarie, en kosten, opgetuigde ZO functioneert niet ZO goed!

Met enige regelmaat ontvangen wij klachten over de wijze waarop mensen worden geholpen door het Sociaal Team in Zuidplas. Mensen worden verwezen naar hun huisarts voor een beschikking want dan kunnen ze sneller worden geholpen, mensen komen op wachtlijsten, of er wordt strak volgens verordeningen gewerkt terwijl de casus duidelijk een hiaat in de verordeningen blijkt. Wij maken ons grote zorgen over de signalen die wij ontvangen. Ook tijdens een bijeenkomst over jeugdzorg die wij in juni bijwoonden bleek dat de tekortkomingen veelal plaatsvinden daar waar het Sociaal Team betrokken is. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat de medewerkers van het Sociaal Team het beste voor hebben met de hulpvragers en er alles aan willen doen om hen te helpen. Echter zijn zij gebonden aan regelgeving en beleid. En daar zit het probleem. Het huidige beleid geeft geen ruimte voor maatwerk.

Dat maatwerk kan in veel casussen een uitkomst zijn. Wanneer het beleid niet wordt aangepast vrezen wij dat veel hulpvragers en hun gezinnen in nog grotere problemen komen dan waarin zij zich al bevinden.

Kwetsbare kinderen, gehandicapten, chronisch zieken en mantelzorgers blijken keer op keer de dupe van falend beleid. Meer en meer gezinnen lopen vast in schrijnende casussen, en worden met hun hulpvraag van het kastje naar de muur gestuurd. Hierop aangesproken geven beleidsmakers telkens ontwijkende antwoorden en wijzen ze naar elkaar. Het wordt tijd dat de gemeente Zuidplas de verantwoordelijkheid neemt, die zij heeft tegenover haar kwetsbare inwoners.

Wij zullen op korte termijn de directeur van Stichting ZO alsmede de wethouder hierover bevragen!

Loopt u ook tegen problemen aan? Mail het ons!


12-07-2020

In gesprek

Het PGCZ gaat in gesprek met de afdeling WMO van de gemeente Zuidplas. In september 2020 staat een eerste gesprek gepland waarin wij het belang van minder ingewikkelde procedures willen benadrukken. Ook willen wij bespreken of wij, in samenwerking met de afdeling WMO, voorlichting kunnen gaan geven over de werking van de WMO.

Heb je vragen of opmerking met betrekking tot de WMO? Laat het ons weten. Wij zullen dit meenemen in onze gesprekken.