Sociale Medicatie Indicatie

De VNG heeft richtlijnen opgesteld voor de uitvoering van de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze regeling komt ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, tegemoet in de kosten van kinderopvang.


Zuidplas - 01-02-2021

Sociaal Medische Indicatie

Naar aanleiding van individuele hulpvragen kwamen wij erachter dat de gemeente Zuidplas een inkomensgrens hanteert bij aanvragen voor een Sociaal Medische Indicatie. Hiermee wijkt de gemeente Zuidplas af van de richtlijnen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft opgesteld. Wettelijk gezien kan dat. De vraag is echter waarom Zuidplas afwijkt en of dat wenselijk is.

Wij komen graag in contact met mensen die ervaring hebben met een aanvraag Sociaal Medische Indicatie in de gemeente Zuidplas. U kunt reageren via info@pgcz.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.